Biomoduulin rakenne

RAITA biomoduulissa on eniten pinta-alaa -

yhden moduulin biokerroksen pinta-ala on 16

m2 - eli markkinoilla muihin biomoduuleihin

verrattaessa se on 40 % - 250 % enemmän.

Käyttökohteet: BioModuulit toimivat kasvualustana mikrobeille. Jätevesien esikäsittelynä käytetään yleisimmin saostuskaivo- tai BioBox käsittelyä. Rakenteensa ansiosta BioModuulit varmistavat biologisille puhdistukselle suuren pinta-alan kasvualustana sekä hyvän ilmankierron. BioModuulit soveltuvat imeytykseen ja suodatukseen - alueelta kenttä on 30 % (alle 10 m2) perinteisen kentän (yli 30 m3) koosta. Käyttökulut: Erittäin pienet käyttökustannukset, käyttöikä on noin 15 -30 vuotta ja sähköä ei tarvita. Huolto: Passivista menetelmää ei tarvitse huoltaa. Esikäsittely menetelmää huolletaan sen huolto-ohjeen mukaisesti. Puhdistustehokkuus: Orgaaninen aines ja ravinneaineet poistetaan biologisesti - biosuodatus (biofilmi) menetelmällä. Biomoduulijärjestelmän puhdistus-teho on riittävä harmaiden vesien puhdistamiseen kaikialla. Sekajätevesiä puhdistettaessa se riittää kaikille normaalialueille, FB fosforin poistolle tehostettuna myös ranta- ja pohjavesialueille
raita.com/biomoduuli biomoduulit biomoduulit
biomoduulipuhdistamo       by Raita Environment Tehostettu jäteveden maahanimeytys tai maasuodatus biomoduuleilla

Biomoduulin rakenne

RAITA biomoduulissa on eniten pinta-alaa -

yhden moduulin biokerroksen pinta-ala on 16

m2 - eli markkinoilla muihin biomoduuleihin

verrattaessa se on 40 % - 250 % enemmän.

Käyttökohteet: BioModuulit toimivat kasvualustana mikrobeille. Jätevesien esikäsittelynä käytetään yleisimmin saostuskaivo- tai BioBox käsittelyä. Rakenteensa ansiosta BioModuulit varmistavat biologisille puhdistukselle suuren pinta-alan kasvualustana sekä hyvän ilmankierron. BioModuulit soveltuvat imeytykseen ja suodatukseen - alueelta kenttä on 30 % (alle 10 m2) perinteisen kentän (yli 30 m3) koosta. Käyttökulut: Erittäin pienet käyttökustannukset, käyttöikä on noin 15 -30 vuotta ja sähköä ei tarvita. Huolto: Passivista menetelmää ei tarvitse huoltaa. Esikäsittely menetelmää huolletaan sen huolto-ohjeen mukaisesti. Puhdistustehokkuus: Orgaaninen aines ja ravinneaineet poistetaan biologisesti - biosuodatus (biofilmi) menetelmällä. Biomoduulijärjestelmän puhdistus-teho on riittävä harmaiden vesien puhdistamiseen kaikialla. Sekajätevesiä puhdistettaessa se riittää kaikille normaalialueille, FB fosforin poistolle tehostettuna myös ranta- ja pohjavesialueille
raita.com/biomoduuli biomoduulit biomoduulit biomoduulipuhdistamo       by Raita Environment Tehostettu jäteveden maahanimeytys tai maasuodatus biomoduuleilla