lataa ohjeet ja esitteet

Kuvastoja ja ohjeita

Laitteistokohteisilla sivuilla on suorat linkit tärkeimpiin ohjeisiin. Tällä sivulla on lisäohjeita - mm teknisiä asennus- ja huolto-ohjeita.

RT-kortti jätevedenkäsittely-tuotteistajätevedenkäsittely-tuotteista

Yleisiä tiedostoja PA puhdistamoille

Yleisiä asennusohjeita PA puhdistamoille

BioBox puhdistamot, pienille vesimäärille

SK + BioBox puhdistamot, loma-asunnon vähäisille vesimäärälle

HS puhdistamot, loma-asunnoille, pientaloille, yhteispuhdistamot

Saostuskaivojen ohjeita:

Lietteen käsittely

Kompostoinnista:

WC materiaalit:

Jäteveden analysointilaitteet:

Ilmantuottolaitteet:

Jäteveden pumppauksesta:

Kemikaalipumput:

Lataa tästä tehostettuun maaperäkäsittelyyn liityviä tiedostoja: