Raita H2S-OFF

H2S-Off testikäyttö

H2S (rikkivety) pitoisuudet vaihtelevat

Rikkivedyn määrä vaihtelee olosuhteiden muuttuessa erilaisissa kuormitus-, lämpötila- ja virtausolosuhteissa. Kokonaisvaltainen suunnittelu mahdollistaa kustannustehokkaan ehkäisyn ja  eliminoinnin kaikissa olosuhteissa. . H2S (rikkivety) mittaus kertoo todellisen tilanteen Mittauksella kartoitetaan ongelman laajuus. (lähtötilanne)

H2S-OFF testikäyttö

Mittausta jatketaan testikäytön ajan (Vaihe 1.)

H2S-OFF käytössä

Alhaiset H2S (rikkivety) määrät saavutetaan tarkoilla toimenpiteillä (Vaihe 2.)
Linkkejä, ladattavaa:    Esite    |    H2S Off esitys |Ohjaus-  ja mittaus | Esittelyvideo |
Raita H2S-OFF

H2S-Off testikäyttö

H2S (rikkivety) pitoisuudet

vaihtelevat

Rikkivedyn määrä vaihtelee olosuhteiden muuttuessa erilaisissa kuormitus-, lämpötila- ja virtausolosuhteissa. Kokonaisvaltainen suunnittelu mahdollistaa kustannustehokkaan ehkäisyn ja  eliminoinnin kaikissa olosuhteissa. . H2S (rikkivety) mittaus kertoo todellisen tilanteen Mittauksella kartoitetaan ongelman laajuus. (lähtötilanne)

H2S-OFF testikäyttö

Mittausta jatketaan testikäytön ajan (Vaihe 1.)

H2S-OFF käytössä

Alhaiset H2S (rikkivety) määrät saavutetaan tarkoilla toimenpiteillä (Vaihe 2.)
Linkkejä, ladattavaa:    Esite    |    H2S Off esitys |Ohjaus-  ja mittaus | Esittelyvideo |