Tiivistelmä

PA Biologis-kemialliset panospuhdistamot | Biological-chemical treatment | Biologisk- kemisk behandling
PA MA Lisälaitteet ja tarvikkeet | Additional equipment, accessories | Extra utrustning, tillbehör
Biologiset HS puhdistamot | Biologisk HS reningverk | Biological HS treatment unit
Biologiset BioBox puhdistamot | Biologisk BioBox reningverk | Biological BioBox treatment unit
HS, BioBox, SK, ST Lisälaitteet ja tarvikkeet | Additional equipment, accessories | Extra utrustning, tillbehör
Biomoduuli-paketit | Biomodul paketer | Biomodule packages
Kaivot | Tanks | Tankar
Fosforinpoisto | Phosphorous removal | Fosfor reducering
Pumppaamot | Pumpings stations | Pump stationer
Polttavat wct | Förbränningstoaletter | Incinerating toilets
EV Ekovessat | EV Ekotoilets | EV Ekotoa
AQ biologinen wc | AQ biological toalets | AQ biologisk toa
PIENKOMPOSTORIT


Taulukko 1: PA Biologis-kemialliset panospuhdistamot | Biological-chemical treatment | Biologisk- kemisk behandling

HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2016PA Biologis-kemialliset panospuhdistamot | Biological-chemical treatment | Biologisk- kemisk behandlingAsennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontroll


1,24
Pientalomallit – Modeller för enskild avlopp – Modells for single houses

€- 0 % € - 24 %
PA KAIVO SA Saneeraus- ja kaivopuhdistamo – Saneringsreningsverk - Re-fitting facility for existing wells:

3347 4150
Piirros/Drawing/Ritning 800-1200l 24 h - 6 pePA0.8MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

5121 6350
Piirros/Drawing/Ritning 800-1200l 24 h - 6 pe

Yhteispuhdistamot – Modeller för gemensam avlopp – Modells for 2 or more houses

€- 0 % € - 24 %
PA2MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Piirros/Drawing/Ritning 2000-2500l 24 h – 16 pePA3MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Piirros/Drawing/Ritning 3000-4500l 24 h - 25 pePA4.5MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Piirros/Drawing/Ritning 4500-6750l 24 h - 38 pePA6MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Piirros/Drawing/Ritning 6000-8500l 24 h – 50 pePA8MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Piirros/Drawing/Ritning 8000-9600l 24 h - 67 pePA12MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Piirros/Drawing/Ritning 12000-15000l 24 h - 99pe

Lietteenkäsittely – Slambehandling – Sludge treatmentKY 30 korikuivaus/basketdrying/korgtorkning
PA KAIVO SA – PA0.8 605 750
KY 120 vaunukuivaus/vandrying/vagntorkning
PA KAIVO SA – PA0.8 – PA2 – PA3 927 1150
KY 200 vaunukuivaus/vandrying/vagntorkning
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 1597 1980
ST 1300 ST1300; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA KAIVO SA – PA0.8 960 1190
ST 2000 ST2000; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA KAIVO SA – PA0.8 – PA2 – PA3 1119 1388
ST 4500 ST4500; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 1855 2300
ST 10000 ST10000; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 3508 4350
ST 16000 ST16000; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 4315 5350ST450 – ST1300 – ST2000 – ST4500 piirros, drawing, ritning
Myös suurempia malleja saatavilla | Vi har även större modeller | We have also larger modells

Taulukko 2: PA MA Lisälaitteet ja tarvikkeet | Additional equipment, accessories | Extra utrustning, tillbehör

HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2016
PA MA Lisälaitteet ja tarvikkeet | Additional equipment, accessories | Extra utrustning, tillbehör

1,24
Lisälaitteet – Additional equipment – Extra utrutningar
RA-GSM Ra GSM seurantakeskus | Controll system | Kontroll system 863 1070
PARAK
Mittapiirros
Puhdistamorakennus 2x3 | Tehnical room | Teknisk byggnad 8024 9950
RAL1A Lietteenkäsittelykori | Sludge drying basket | Slam torkning korg 524 650
RAL2 A
Mittapiirros
Lietteenkäsittelyvaunu | Sludge drying van | Slam torknings vagn 150 l 1597 1980
LV Lisävaunu 150 l | Extra van 150 l | Extra vagn 150 l 355 440
UV-5 UV yksikkö | UV unit | UV enhet (max 5000 l/ 24 h) 3460 4290
UV-10 UV yksikkö | UV unit | UV enhet (max 40000 l/ 24 h) 4919 6100
ST 1300
Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 927 1150
ST 2000 P Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 1194 1480
ST 4500
Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 1444 1790
ST 9000 Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 2984 3700
phBox pH:n säätölaite | pH conroller | ph kontroll enhet 1774 2200
BBXLSM150 Välppä | Screen | Sikt 2137 2650


Kemikaalit ja tarvikkeet – Chemicals and accessories – Kemi och tillbehör
RAKE-FE10 Kemikaali | Chemical | Kemi FE10 l 30 37
RAKE-FE20 Kemikaali | Chemical | Kemi FE20 l 56 69
RAKE-FE30 Kemikaali | Chemical | Kemi FE30 l 79 98
RAKE-AL10 Kemikaali | Chemical | Kemi AL10 l 34 42
RAKE-AL30 Kemikaali | Chemical | Kemi AL30 l 77 95
RAKE-LI30 Kemikaali | Chemical | Kemi LI30 l 51 63
LIE-SÄK Lietesäkki | Sludgebag | Slamsäck RALI 1 31 38
ph Ph liuskat | pH measurementpaper | pH papper 100 43 53
Dry Subs 30l Kompostointirouhe | Composting substance | Komposterings strö 17 21
Taulukko 3: Biologiset HS puhdistamot | Biologisk HS reningverk | Biological HS treatment unit

HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2016
Biologiset HS puhdistamot / Biologisk HS reningverk / Biological HS treatment unit
Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontroll

1,24

HS 0.6 Valmis pakettipuhdistamo: 1000l 24 h 3379 4190
Piirros/Drawing/Ritning Ett färdigt reningsverkspaket: 9 pe


Ready-to-install treatment package:HS 0.6 SA Saneeraus- ja kaivopuhdistamo: 1000l 24 h 2734 3390

Saneringsreningsverk: 9 pe


Re-fitting facility:HS 1.3 Valmis pakettipuhdistamo: 1300l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
Piirros/Drawing/Ritning Ett färdigt reningsverkspaket: 12 pe


Ready-to-install treatment package:HS 1.3SA Saneeraus- ja kaivopuhdistamo: 1300l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Saneringsreningsverk: 12 pe


Re-fitting facility:HS 2 Valmis pakettipuhdistamo: 2000l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
Piirros/Drawing/Ritning Ett färdigt reningsverkspaket: 18 pe


Ready-to-install treatment package:HS 3 Valmis pakettipuhdistamo: 3000l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
Piirros/Drawing/Ritning Ett färdigt reningsverkspaket: 27 pe


Ready-to-install treatment package:
ALV, VAT, MOMS-24 %Taulukko 4: Biologiset BioBox puhdistamot | Biologisk BioBox reningverk | Biological BioBox treatment unit

HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2016
Biologiset BioBox puhdistamot | Biologisk BioBox reningverk | Biological BioBox treatment unit1,24
Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning Kapa/ Capacity €-0% €-24 %

SBIO BioBox 30 l/ h | 300 l / 24 h 468 580
Piirros/Drawing/Ritning Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontrollSBIO_M BioBox M 50 l/h | 400 l / 24 h 496 615
Piirros/Drawing/Ritning Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontrollSBIO_M + SK100 BioBox M + Saostuskaivo / Slamavkiljare /Septic tank 100 l 80 l/ h | 400l / 24 h 685 850

SBIO_L BioBox L 50 l/ h | 400 l / 24 h 536 665
Piirros/Drawing/Ritning Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontrollSBIO_L + SK100 BioBox L + Saostuskaivo / Slamavkiljare /Septic tank 100 l 80 l/ h | 400l / 24 h 702 870

SBIO_XL BioBox XL 75 l/h | 600 l / 24 h 879 1090
Piirros/Drawing/Ritning Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontroll
Saostuskaivot 450 l – 1300 l BioBoxeille / Slamavkiljare för BioBox / Precipitation tanks for BioBox

SK 450 SK 450
806 1000


SK 600 SK 600
669 830


SK 1300 SK 1200
1240 1537

Kaikki saostuskaivopiirustukset / All the drawings for pricipitation tanks / Alla Ritningar för slamavkiljare
HS suodatuslevys, filtreringsskivor, filtersheats, HS poistosuodatin, utgående filterelement, effluent filter

SBIO fp BioBox s filters
64 79
SBIO-L fp BioBox L filters
104 129
SBIO_XL fp BioBox XL filters
128 159
SBIO_XL fp+ BioBox XL + filters
108 134

EFF 400 400 mm 5 pe 67 83
EFF 570 570 mm 7 pe 101 125


Lieteenkuivatus / Slamtrokning / Sludge drying

SAV1_ SAV 1
282 350
mittapiirros
SAV1_PU Pump
242 300

Taulukko 5: HS, BioBox, SK, ST Lisälaitteet ja tarvikkeet | Additional equipment, accessories | Extra utrustning, tillbehör

HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 12.4.2016
HS, BioBox, SK, ST Lisälaitteet ja tarvikkeet | Additional equipment, accessories | Extra utrustning, tillbehör
1,24
Korotusosat | Extensionparts | Förhöjningsdel


€-0% €-24%
PAKOR 060/40 H 400 DIA 600

66 82
PAKOR 060/60 H 600 DIA 600

75 93
PA KOR 090/40 H 400 DIA 900

116 144
PA KOR 090/60 H 600 DIA 900

127 157
PA KOR 12/40 H 400 DIA 1200

5 260
PA KOR 12/60 H 600 DIA 1200

227 281


Suodatuslevyt | Filter shields | Filter skivor
SM 150 120x100x5 cm 150m2/m3
41 51
SFM290 Flex 120x100x3,8 cm 290m2/m3
50 62
SFM365 Flex 120x100x3,8 cm 365m2/m3
50 62
SFM460 Flex 120x100x3,8 cm 460m2/m3
53 66
FTM100-EFF HS-suodatinputki | filterpipe | filterrör D100 mm 39,18/ m
Poistosuodatin | Effluent filter | Utgående filter
EFF 400 400 mm 4-5 pe HV
67 83
EFF 570 570 mm 5-7 pe HV
101 125
EFF 740 740 mm 8-9 pe SV
125 155
EFF 910 910 mm 10- pe SV
143 177
Eristepaketit | Isolation packages | Isoleringspaketer
Sbio_M_er Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:

69 85

1x Dia 600 20 mm
4x 600x 600 50 mm
2x 750x750 50 mm

Sbio XL_er Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:

81 101

1x Dia 600 20 mm
2x 840x 700 50 mm
2x 750x 700 50 mm
2x 840x750 50 mm


Taulukko 6: Biomoduuli-paketit | Biomodul paketer | Biomodule packages

HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2016


Biomoduuli-paketit | Biomodul paketer | Biomodule packages
Biomoduuli helppo asentaa, käyttää ja huoltaa. | BioModul easy to install, use and maintain | BioModul, lätt att installera använda och sörja1,24
€-0% €-24%
BM Biomoduuli / Biomodul / Biomodule

145 180

- kapasiteetti /kapasitet / capacity 125 l/ 24 h
- mitat, mått, measurements 120x59x19 cm

i2 Paketti / paket / package 250 l/ 24 h BM x 2, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 2,5m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 363 450

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 2,5 m, lev 1.25,


i4 Paketti / paket / package 500 l/ 24 h BM x 4, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 5 m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 695 862

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 5 m, lev 1.25i6 Paketti / paket / package 750 l/ 24 h BM x 6, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 7,5 m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 989 1226

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 7,5 m, lev 1.25i8 Paketti / paket / package 1000 l/ 24 h BM x 6, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 10 m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 1310 1625

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 10 m, lev 1.25Biomoduulikentät, imeytys, suodatus / Biomodul fields / Biomodull infiltration, markbädd


Suodatusputkipaketit, kokoomakaivopaketit / Samlarrör, provtagningbrunn / Collecting pipes, Collecting well


SUO PAK 1 Keräysputkisto /samlarrör / collectingpipes D110 x 10 m, kulma / hörna, corner 90 x 1, ilmaputki 2,4 m

79 98

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1

SUO PAK 2 Keräysputkisto /samlarrör / collectingpipes D110 x 7,5 m, kulma / hörna, corner 90 x 1, ilmaputki 2,4 m

55 68

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1
SUO PAK 3 Keräysputkisto /samlarrör / collectingpipes D110 x 2,5 m, kulma / hörna, corner 90 x 1, ilmaputki 2,4 m

42 52

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1

KK 2000/1 Kokoomakaivo / Provtagningbrunn / collecting well 1/1 H 2 m halk. D 0,38m

177 220


KK 2000/2 Kokoomakaivo / Provtagningbrunn / collecting well 2/1 H 2 m, D 0,38m

218 270


JK 2000/2 Jakokaivo / distributionswell / distributions brunn 2/1 kork H 2 m D 0,38m

234 290


Biomoduulikentät, imeytys, suodatus / Biomodul fields / Biomodull infiltration, markbädd
Kaikki saostuskaivopiirustukset / All the drawings for pricipitation tanks / Alla Ritningar för slamavkiljare

Taulukko 7: Kaivot | Tanks | Tankar

HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 27.6.20161,24
SAOSTUSKAIVOT | PRECIPITATION TANKS | SLAMAVSKILJARE
Kaikki saostuskaivopiirustukset / All the drawings for pricipitation tanks / Alla Ritningar för slamavkiljare €-0% €-24%
Saostuskaivon asennus, hoito, huolto | Slamavkiljaren installation, underhåll, service | Precipitation tanks installation, use, maintenance

SK 450 450 l, ( 0,6 m) 806 1000
SK 600 600 l, ( 1 m) 669 830
SK 600 R 600-800 l, (tuloviem. kork 1,1-1,35 m) harmaille jätevesille, lisäkaivoksi vanhaan järjestelmään 703 872
SK 1000 R 1000-1200 l, (tuloviem. kork 1,6-2,1 m) harmaille jätevesille, lisäkaivoksi vanhaan järjestelmään 747 926
SK 1300 1300 l, matala (kork 0,95 m) 1282 1590
SK 2000 2000 l, matala (kork 1,2 m) 1581 1960

Lisäkaivot / Additional wells / Ytterkligare brunnar
ST_C0_45 Tank D600 H1500 – tilavuus 0,25 m3 452 560
ST_C0_45 Tank D600H2200 – tilavuus 0,3 m3 503 624
ST_C0_45_ka Kansi (D600) 56 70
ST_C0_1300 Tank D900 H1500 – tilavuus 0,6 m3 637 790
ST_C0_1300 Tank D900 H2200 – tilavuus 0,8 m3 726 900
ST_C0_1300_ka Kansi (D900) 107 133
ST_C0_2000 Tank D1200 H1200 – tilavuus 0,7 m3 790 980
ST_C0_2000 Tank D1200 H2000 – tilavuus 1,45 m3 958 1188
ST_C0_2000_ka Kansi (D1200) 242 300
ST_C0_5300 Tank D1850H2150 – tilavuus 4 m3 1524 1890

korotukset / extension / förhöjningar

Tarvikkeet / Accessories / Tillbehör
FSH 50 Läpivientitiiviste D50 9 11
FSH 63 Läpivientitiiviste D63 10 13
FSH 75 Läpivientitiiviste D75 12 15
FSH110 Läpivientitiiviste D110 13 16
FSH160 Läpivientitiiviste D160 16 20
T-haara 110 T-haara D110 28 35
UMPISÄILIÖT / CLOSED TANKS / SLUTNA TANKAR
Kaikki umpisäiliöpiirustukset / All the drawings for closed tanks / Alla ritningar för slutna tankar €-0% €-24%
Umpisäiliön asennus, hoito, huolto | Sluten tanks installation, underhåll, service | Closed tanks installation, use, maintenance

ST 450 450 l, tuloputki pohjan tasosta 0,65 m 788 977
ST 1300 1300 l, tuloputki pohjan tasosta 0,9 m 1008 1250
ST 2000 2000 l, tuloputki pohjan tasosta 1,3 m 1177 1460
ST 3500 3500 l, tuloputki pohjan tasosta 1,4 m 1290 1600
ST 4500 4500 l, tuloputki pohjan tasosta 1,75 m 1398 1733
ST 5300 5300 l, tuloputki pohjan tasosta 2,12 m 1398 1733
ST 6000 LK 6000 l (halk 1,5 m, pituus 3,8 m) 1694 2100
ST 10000 LK 10000 l (halk 1,8m, pituus 4,4 m) 3556 4410
ST 16000LK 16000 l, (halk1,8m, pituus 6,5 m) 4149 5145
RA-RF411 Langaton pintahälytin (antura, lähetin) 145 180

sis alv-24 %,


Taulukko 8: Fosforinpoisto | Phosphorous removal | Fosfor reducering

HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2016
1,24
Fosforinpoisto | Phosphorous removal | Fosfor reducering
Asennus, hoito, huolto / Installation, use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontroll €-0% €-24%
FB 5000_PK 600/1200-2200 FB 5000_PK600 (500 l/ h / 5000 l/ 24 h) 1331 1650
FB 5000_PK 900/1200-2200
FB 5000_PK900 (1000 l/ h / 5000 l/ 24 h) Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
FB 10000_PK 900/1200-2200
FB 5000_PK900 (1000 l/ h / 10000 l/ 24 h) Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
FB 10000_PK 1200/1200-2600
FB 5000_PK900 (2000 l/ h / 10000 l/ 24 h) Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer


Taulukko 9: Pumppaamot | Pumpings stations | Pump stationer


HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2016


Pumppaamot | Pumpings stations | Pump stationer
1,24
Asennus, hoito ja huolto | Installation, användning, underhåll | Istallation, use, maintenence €-0% €-24%
P2 Keskisolapumppu, 1-vaihe 0,4 kw sisäinen putkisto pp 50 mm, takaisku, venttiili, kuminen läpivienti tiiviste 50 mm , 110 mm 373 462
P1 Isosolapumppu, 1-vaihe 0,7 kw sisäinen putkisto pp 50 mm, takaisku, venttiili, kuminen läpivientitiiviste 50 mm , 110 mm 660 819
PI1 Repijäpumppu 3-vaihe 1,1 kw, sisäinen putkisto pp 50 mm, takaisku, venttiili, kuminen läpivientitiiviste 50 mm , 110 mm, 1363 1690

betonialusta, alaslasku adapteri, johdinputket

Pumppukaivot | Pumpinwells | Pump brunnar
PK600 D600 – H 820 / 473€ - H 1520/ 748€ - H 2250/ 913€ - H 2850/ 1188€ //Kansi | Lock | Lock 600€
PK950 Dia 950 - H 1200 / 693 - H 2000/ 968€ - H 2250/ 1133€ - H 3000/ 1408€ //Kansi | Lock | Lock 1045€
PK1200 Dia 1200 - H 1200 / 913€ - H 2000/ 1188€ - H 2250/ 1353€ - H 3000/ 1628€ //Kansi | Lock | Lock 1320€
PK1800 Dia 1800 - H 1200 / 1133€ - H 2000/ 1408€ - H 2400/ 1573€ - H 3000/ 1848€ //Kansi | Lock | Lock 1320€
VALMIIT PUMPPAAMOT
PK600/1000/P2 Pumppaamo ”harmaille vesille” | Pumpins station for "grey waters" | Pumpstation BDT 491 609
PK600/1520/P2 Pumppaamo ”harmaille vesille” | Pumpins station for "grey waters" | Pumpstation BDT 737 914
PK600/2250/P2 Pumppaamo ”harmaille vesille” | Pumpins station for "grey waters" | Pumpstation BDT 906 1124
PK600/2250/P1 Pumppaamo 1 ”sekajätevesille” 1406 1743
PK950/2250/P1 Pumppaamo 1-3”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 1702 2111
KE1 Alarm 230 V 212 263
PK600/2250/PI1 Pumppaamo 1 ”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 2315 2870
PK950/2250/PI1 Pumppaamo 1-3 ”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 2597 3220
PK1200/900/H2250 Pumppaamo 1-3 ”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 2831 3510
KE2_1 Ohjauskeskus (3-vaihe) käyntimittareineen, hälytystunnistus, hälytysvalo | Central | Styr enhet 395 490
KE2_2 Ohjauskeskus (3-vaihe) käyntimittareineen, hälytystunnistus, hälytysvalo | Central | Styr enhet 500 620

sis alv-24 %,

Suuremmat pumppaamot tarjouskyselyjen perusteella | Larger pumpstations


Peritaatepiirros


Kiinteistökohtainen pumppaamo


Periaatepiirros


Pumppujen tekniset tiedot:


Grundfos


XYLEM LOWARA


Abs, Sulzer pumpsTaulukko 10: Polttavat wct | Förbränningstoaletter | Incinerating toilets


HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2016


Polttavat wct | Förbränningstoaletter | Incinerating toilets

1,24


Esite suomeksi Brochyr svenska
Mallisto - mitat | Modeller - mått | Modells - measurementsArt nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning Kapa/ Capacity * €-0% €-24%
CIN Cl Cinderella Classic 10 – 12 3218 3990
CIN Cinderella Comfort 10 – 12 3540 4390
CIN -G Cinderella GAS 10 – 12 4024 4990


100004 Suojapaperit 500 kpl
65 80ALV, VAT, MOMS-24 %Taulukko 11: EV Ekovessat | EV Ekotoilets | EV Ekotoa


HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2016


EV Ekovessat | EV Ekotoilets | EV Ekotoa

1,24


Esite suomeksi Brochyr svenska Brochur english
Mallisto - mitat | Modeller - mått | Modells - measurements


Käyttö, huolto | Användning, service | Use, maintenenceArt nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning Kapa/ Capacity * €-0% €-24%
EV MINI ECO EV Mini ECO 60 347 430
EV MINI SEP EV Mini SEP 60 476 590
EV MINI ECO-SEP EV Mini ECO-SEP 60 399 495


EV 60 pe _ pu230 EV 60 pe SEP / ECOSEP 60 867 1075

EV 60 po _ pu230 EV 60 po SEP / ECOSEP 60 1040 1290


EV MINI L ECO EV Mini L ECO 120 476 590
EV MINI L SEP / ECO-SEP EV Mini LSEP / ECOSEP 120 476 590


EV 120 pe _ pu230 EV 120 pe SEP / ECOSEP 120 854 1059

EV 120 po _ pu230 EV 120 po SEP / ECOSEP 120 1123 1392


EV 200/ku ECO EV 200ku ECO 200 552 685
EV 200/ku SEP / ECO-SEP EV 200ku SEP / ECOSEP 200 552 685


EV 200/is-m SEP / ECO-SEP _ pu230 EV 200is-m SEP / ECOSEP 200 1022 1267
EV 200/is -p SEP / ECO-SEP _ pu230 EV 200is-p SEP / ECOSEP 200 1363 1690


EV 400/ku ECO EV 400ku ECO 400 605 750
EV 400/ku ECO-SEP EV 400ku SEP / ECOSEP 400 629 780
EV 400/is-m ECO-SEP _ pu230 EV 400is-m SEP / ECOSEP 400 1058 1312
EV 400/is-p ECO-SEP _ pu230 EV 400is-p SEP / ECOSEP 400 1438 1783

EV 450/ku ECO EV 400ku ECO 400 887 1100
EV 450/ku ECO-SEP EV 400ku SEP / ECOSEP 400 927 1150
EV 900/ku ECO EV 400is-m SEP / ECOSEP 400 1169 1450
EV 900/ku ECO-SEP EV 400is-p SEP / ECOSEP 400 1226 1520

EV 1000/ku ECO EV 400ku ECO 400 1774 2200
EV 1000/ku ECO-SEP EV 400ku SEP / ECOSEP 400 1855 2300
EV 2000/ku ECO EV 400is-m SEP / ECOSEP 400 2339 2900
EV 2000/ku ECO-SEP EV 400is-p SEP / ECOSEP 400 2452 3040

*Kapasitet i användrardygn (t.ex 60 = 3 persons användning x 20 dagar)
ALV, VAT, MOMS-24 %Lisävarusteet, auxiliary equipment, tilläggsutrustning:


Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning

PU T Tuulipuhallin / windfan / vindfläkt (dia 110)
106 132
PU 230 Puhallin / fan / fläkt 230 V (dia 110)
185 230
PU 12 V Puhallin / fan / fläkt 12 V (dia 110)
186 231
Lämmityselementti / heatingelement / värme element (230 V/ 15-.75 W).
129 160
EV ECO ECO osa / ECO part / ECO del
210 261
EV SEP SEP ECOSEP Erotinosa / Separator / Separator
210 261
EV SEATBODY Istuinrunko / Seatbody / Sitskropp
243 301
EV YHPU 500 Yhdysputki D200 x 500
20 24,8
EV YHPU 1000 Yhdysputki D200 x 1000
36 44,64
EV YHPU 2000 Yhdysputki D200 x 2000
45 55,8
EV ISTUIN PO E-dry - posliininen erotteleva istuin
827 1025
EV MINI A-A (EV60) Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
185 230
EV MINI L A-A (EV120) Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
237 294
EV 200 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
356 441
EV 400 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
505 626
EV 450 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
685 850
EV 900 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
1040 1290
EV 1000 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
1492 1850
EV 2000 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
2016 2500
UR Urinaali / urinal / urinal
408 506
AQ NP Ravinteiden poistoyksikkö / nutrient removal unit
1298 1610
SEP 20 l + k Astia / vessel
23 28
BL Kompostointirouhe / composting substance / kompost strö 50 l
16 20


Rakennukset, buildings, byggnader:


Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning

EV R1/PI Puinen 1-osainen / wooden 1-parted / trä 1 -del
(128x128, h 240)

903 1120
EV R1/PIT Istuintaso / seat level/ sitsbräd

64
EV R2/PI Puinen 2-osainen / wooden 2-parted / trä 2 -del
(258x128, h 240)

1411 1750
EV R1/MI Muovinen 1-osainen / plastic 1-parted / plast 1 -del
(120x128, h 240)

2177 2700


ALV, VAT, MOMS-24 %Taulukko 12: AQ biologinen wc | AQ biological toalets | AQ biologisk toa


HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 27.6.2016


AQ biologinen wc | AQ biological toylets | AQ biologisk toa

1,24
Mallit, piirustukset | Modeller, ritningar | Modells, drawingsKäyttö, huolto | Användning, service | Use, maintenence


Art no Kuvaus/ Decreption / Beskrivning Kapa/ Capacity * €-0% €- 24 %
AQ60 AQ 60 biologinen wc-järjestelmä | AQ 60 biological wc system | AQ 60 biologisk wc system ** 60 1169 1450

AQ 120 AQ 120 biologinen wc-järjestelmä | AQ 120 biological wc system | AQ 120 biologisk wc system ** 120 1363 1690

AQ 200 AQ 200 biologinen wc-järjestelmä | AQ 200 biological wc system | AQ 200 biologisk wc system ** 200 1444 1790

AQ 400 AQ 400 biologinen wc-järjestelmä | AQ 400 biological wc system | AQ 400 biologisk wc system ** 400 1766 2190
*Kapasiteetti k-vrk (esim. 60= 3 henkilön käyttö x 20 vrk) *Capacity in userdays (f.ex. 60= 3 persons use x 20 days) *Kapasitet i användrardygn (t.ex 60 = 3 persons användning x 20 dagar)
**Sisältää erotinyksikön ja kompostointiastian / vaunun | Includes the separator and the composting vessel / van | Inkluderar separator, komposteringskärl / vagn

Lisävarusteet, auxiliary equipment, tilläggsutrustning:
AQ ER Erotinyksikkö (1-3 wc-istuinta) | Separator (1-3 wc seats) | Separatot 1-3 stolar
935 1160
AQ KO 60 Kompostointiyksikkö 60 | Composting unit 60 | Komposterings enhet 60
194 240
AQ KO 120 Kompostointiyksikkö 120 | Composting unit 120 | Komposterings enhet 120
254 315
AQ KO 200 Kompostointiyksikkö 200 | Composting unit 200 | Komposterings enhet 200
290 360
AQ KO 400 Kompostointiyksikkö 400 | Composting unit 400 | Komposterings enhet 400
552 685
AQ 450 A-A Kompostointiyksikkö 450 | Composting unit 450 | Komposterings enhet 450
685 850
AQ 900 A-A Kompostointiyksikkö 900 | Composting unit 900 | Komposterings enhet 900
1040 1290
AQ 1000 A-A Kompostointiyksikkö 1000 | Composting unit 1000 | Komposterings enhet 1000
1492 1850
AQ2000 A-A Kompostointiyksikkö 2000 | Composting unit 2000 | Komposterings enhet 2000
2016 2500
AQ NP Ravinteidenpoisto-yksikkö
Typen- ja fosforinpoistoyksikkö virtsasta tai virtsapitoisesta vedestä tarvikkeineen.

1298 1610

Aquatron tuotteet | Aquatron products | Aquatron produkter Aquatron tuotteet
AQ ER X Erotinyksikkö (max 10 wc-istuinta) | Separator (10 wc seats) | Separatot 10 stolar
1210 1500
AQ KO 90 Kompostointiyksikkö 90 | Composting unit 90 | Komposteringsenhet 90
726 900
AQ KO 400 Kompostointiyksikkö 400 | Composting unit 400 | Komposteringsenhet 400
968 1200
AQ KO 4x100 Kompostointiyksikkö 4x100 | Composting unit 4x100 | Komposteringsenhet 4x100
2379 2950
AQ KO 4x200 Kompostointiyksikkö 4x200 | Composting unit 4x200 | Komposteringsenhet 4x200
2863 3550
AQ KO 4x300 Kompostointiyksikkö 4x300 | Composting unit 4x300 | Komposteringsenhet 4x300
6855 8500
AQ UV UV-yksikkö (230 V) | UV unit | UC enhet
645 800
Mflu Miniflush wc-istuin | Miniflush wc-seat | Miniflush wc stol
728 903
AQ P red Fosforinpoistoyksikkö | Phosphorous removal | Fosfor fälla
645 800

Virtsan erotteluun perustuvien järjestelmien lisäartikkelit
GB er (tekniset tiedot) Virtsan erotteleva istuin | Urine separating wc seat | Urinseparerande wc stol
476 590
WO er Virtsan erotteleva istuin | Urine separating wc seat | Urinseparerande wc stol
605 750
ST1300 tiedot Virtsan keräyssäiliö 1300 l (paketti)| Urine tank 1300 l | Urin tank 1300 l
1008 1250
ST2000 tiedot Virtsan keräyssäiliö 2000 l (paketti) | Urine tank 1300 l | Urin tank 1300 l
1177 1460

Lisävarusteet
PU AUTO tiedot Pumppuautomaatti / Pumpautomat / Pumt automat 230 V (mitat/measures/mått: 360,5x186x263mm)
50 mm tulo / in / In 32 mm lähtö / Out / Ut, H 4 m

444 550
PU 230 Puhallin / fan / fläkt 230 V (dia 110)
186 231
Lämmityselementti / heatingelement / värme element (230 V/ 15-.75 W).
129 160
BL Kompostointirouhe / composting substance / kompost strö 50 l
16 20

Taulukko 13: PIENKOMPOSTORIT


HINNASTO 26.6.2016

PIENKOMPOSTORIT


Artikkelitunnus Tuotenimike / sisällys Hinta €
C250
CIPAX 250 l
515HINNAT SIS. ALV:n 24 %, vapaasti Varastossa
sis alv-24 %,