Välkommen!

miljöteknik
Raita Environment

Raita Infra

Infra produkter är utvecklade för större objekter, såsom avloppsrening för ett antal fastigheter, byar, jordbruk och industri. Pumpning och behandling och av avloppsvatten och slam.

Raita Domestic 

Våra Domestic producterna är utvecklada för att möta behoven av sommarstugor, fritidshus och småhus. Vårt sortiment innehållar miljövänliga toaletter, BDT renare (Bad - Disk - Tvätt) och avloppsreningsverk för blandad avlopp (BDT + WC).