Raita Infra

Våra Infra produkter är avsedda har utvecklats för  större belastning. Vi har ett brett sortiment av avloppsreningsverk och avloppsreningsteknik för byar, städer, jordbruket.
Raita Environment

EnviroTech from Finland

raita.com Fram sida Raita Domestic

Raita Domestic

Våra Domestic produkter har utvecklats för behoven hos sommarstugor, fritidshus och småhus. Vi har ett brett sortiment av moderna miljötoaletter, BDT renare (gråvattenreningsverk) och avloppsreningsverk för all hushålls avlopp (gråvatten och WC ).
Raita Environment

Raita Domestic

Våra Domestic produkter har utvecklats för behoven hos sommarstugor, fritidshus och småhus. Vi har ett brett sortiment av moderna miljötoaletter, BDT renare (gråvattenreningsverk) och avloppsreningsverk för all hushålls avlopp (gråvatten och WC ).

EnviroTech from Finland

raita.com

Raita Infra

Våra Infra produkter är avsedda har utvecklats för  större belastning. Vi har ett brett sortiment av avloppsreningsverk och avloppsreningsteknik för byar, städer, jordbruket.