Linkkejä, ladattavaa:    Esite    |    Vaunut, säiliöt, istuimet | Käyttö- ja asennus | Esittelyvideo |
NP ravinteiden poisto Vesisistöjen läheisyydessä AQ:n puhdistustehoa tehostetaan NP yksiköllä.   Aq erotinyksiköllä eroteltu virtsa ja huuhteluvesi sisältää  kotitalouden typpikuormasta 90 % ja fosforikuormasta 60 %.  NP yksiköllä tämä runsasravinteinen pieni vesimäärä käsitellään tehokkaasti.  NP yksikkö hapettaa typen ja annostelee veteen rautasuolaa.   Hapetettu typpi (nitraatti) pelkistyy ja rautasuola saostaa fosforin jäteveden saostuskaivossa. Samaa saostuskaivoa käytetää harmaiden (pesu - ja huuhtelu) vesien käsittelyyn.  NP yksikössä esikäsitelty vesi johdetaan biologiseen puhdistamoon harmaiden vesien kanssa.
NP typen ja fosforin poisto

HS biologinen puhdistamo

RAITA HS puhdistusprosessi perustuu harmaan jäteveden tehokkaaseen biosuodatukseen. Mikrobit ovat biosuotimessa ja vedessä jota kierrätetään ilmannostepumpulla (ei liikkuvia osia) suodattimen lävitse.RAITA HS puhdistusprosessi kestää erinomaisesti kuormitusvaihteluita ja reagoi vesimäärän ja kuorman muutokseen nopeasti.  

SAV lietekuivain

SAV lietteenkuivauksella voidaan myös järjestelmän liete kuivattaa ja kompostoida samalla kiinteistöllä.  
Linkkejä, ladattavaa:    Esite    |    Vaunut, säiliöt, istuimet | Käyttö- ja asennus | Esittelyvideo | Lisätietoa |

NP ravinteiden poisto

Vesisistöjen läheisyydessä AQ:n puhdistustehoa tehostetaan NP yksiköllä. Aq erotinyksiköllä eroteltu virtsa ja huuhteluvesi sisältää kotitalouden typpikuormasta 90 % ja fosforikuormasta 60 %. NP yksiköllä tämä runsasravinteinen pieni vesimäärä käsitellään tehokkaasti. NP yksikkö hapettaa typen ja annostelee veteen rautasuolaa. Hapetettu typpi (nitraatti) pelkistyy ja rautasuola saostaa fosforin jäteveden saostuskaivossa. Samaa saostuskaivoa käytetää harmaiden (pesu - ja huuhtelu) vesien käsittelyyn. NP yksikössä esikäsitelty vesi johdetaan biologiseen puhdistamoon harmaiden vesien kanssa.  
Käyttäminen Lisää kompostirouhetta tarvittaessa kuormituksen mukaan kompostivaunuun. Kompostirouheen tarkoitus on helpottaa jätteen kompostoitumista. Se imee kosteutta itseensä, pitää massa kuohkeana ja ilmavana ja antaa prosessiin sen tarvitsemaa hiiltä. Kompostointiprosessia voidaan nopeuttaa ilmastamalla kompostimassaa huoltoluukusta / kannen kautta esimerkiksi kompostin sekoitussauvan avulla. Lisää kompostirouhetta ja tasaa komposti säännöllisesti. AQ biovessoissa voidaan käyttää bide suihkua. Suuressa kuormituksessa oleviin kohteisiin suosittelemme erillistä bide istuinta. Tällöin (varsinkin jos bidettä käytetään paljon) on syytä lisätä annosteltavan kompostirouheen määrää. Tyhjennys Biovessa tyhjennetään tarvittaessa (eri malleilla eri kapasiteetti). Avaa erotinyksikkö (1), käännä erotinyksikön alaosa pois vaunun päältä (2). irroita ylijäänesteputki vaunun ala-osasta (3). Vaunu/ astia viedään ulos jälkikompostiin tai myöhemmin (4) tyhjennettäväksi. Laita (uusi) Vaunu / astia istuinosan alle ja kiinnitä nesteputki vaunun alaosaan. Sulje erotinyksikkö ja panosta vaunu kompostirouheella.
raita.com/aq AQ ympäristövessat