Biomoduulin rakenne

RAITA biomoduulissa on eniten pinta-alaa -

yhden moduulin biokerroksen pinta-ala on 16

m2 - eli markkinoilla muihin biomoduuleihin

verrattaessa se on 40 % - 250 % enemmän.

Käyttökohteet: BioModuulit toimivat kasvualustana mikrobeille. Jätevesien esikäsittelynä käytetään yleisimmin saostuskaivo- tai BioBox käsittelyä. Rakenteensa ansiosta BioModuulit varmistavat biologisille puhdistukselle suuren pinta-alan kasvualustana sekä hyvän ilmankierron. BioModuulit soveltuvat imeytykseen ja suodatukseen - alueelta kenttä on 30 % (alle 10 m2) perinteisen kentän (yli 30 m3) koosta. Käyttökulut: Erittäin pienet käyttökustannukset, käyttöikä on noin 15 -30 vuotta ja sähköä ei tarvita. Huolto: Passivista menetelmää ei tarvitse huoltaa. Esikäsittely menetelmää huolletaan sen huolto-ohjeen mukaisesti. Puhdistustehokkuus: Orgaaninen aines ja ravinneaineet poistetaan biologisesti - biosuodatus (biofilmi) menetelmällä. Biomoduulijärjestelmän puhdistus-teho on riittävä harmaiden vesien puhdistamiseen kaikialla. Sekajätevesiä puhdistettaessa se riittää kaikille normaalialueille, FB fosforin poistolle tehostettuna myös ranta- ja pohjavesialueille

Vertailu biomooduleilla tehostetun ja

perinteisen maaperäkäsittelyn välillä:

Lähtökohtana vertailussa on käytetty yhden perheen maaperäkäsittelyä kaikille jätevesille (myös wc-vedet). Yksi perhe tuottaa jätevettä 1000 l/ vrk. Hyvän maasuodatushiekan teho on 30 l / neliö / vrk eli maaperäkäsittelykenttä perinteisesti tulisi olla vähintään 33 neliötä. Tehostetulla maaperäkäsittelyllä yhden moduulin teho on 125 l / moduuli (0,72 m2) / vrk menetelmällä kentän kooksi riittää 0,6 x 10 m.
Biomoduulipuhdistamo       by Raita Environment Tehostettu jäteveden maahanimeytys tai maasuodatus biomoduuleilla

Biomoduulin hyödyt:

Biologinen puhdistusteho:

- pinta-ala n 30 % perinteisen kentän koosta - pienempialaisen suodatuksen toiminta on tehokkaampaa - vesi jakaantuu tasaisemmin kenttään ja biologinen toiminta tehokkaampaa - kuormitusvaihteluihin reagointi nopeampaa - käyttöikä on hyvän biologisen toiminnan johdosta pidempi

Kustannussäästöt rakentamisessa:

- tarvittava maa-ainesmäärä vain 20 % perinteisen maaperäkäsittelyn määrästä - tarvittava kaivuutyö vain 20-30 % perinteisen määrästä - ei tarvetta jakokaivolle - 40 % matalampi kenttä - helppo asentaa - ei herkkä asennusvirheille

Biomoduulin rakenne

RAITA biomoduulissa on eniten pinta-alaa -

yhden moduulin biokerroksen pinta-ala on 16

m2 - eli markkinoilla muihin biomoduuleihin

verrattaessa se on 40 % - 250 % enemmän.

Käyttökohteet: BioModuulit toimivat kasvualustana mikrobeille. Jätevesien esikäsittelynä käytetään yleisimmin saostuskaivo- tai BioBox käsittelyä. Rakenteensa ansiosta BioModuulit varmistavat biologisille puhdistukselle suuren pinta-alan kasvualustana sekä hyvän ilmankierron. BioModuulit soveltuvat imeytykseen ja suodatukseen - alueelta kenttä on 30 % (alle 10 m2) perinteisen kentän (yli 30 m3) koosta. Käyttökulut: Erittäin pienet käyttökustannukset, käyttöikä on noin 15 -30 vuotta ja sähköä ei tarvita. Huolto: Passivista menetelmää ei tarvitse huoltaa. Esikäsittely menetelmää huolletaan sen huolto-ohjeen mukaisesti. Puhdistustehokkuus: Orgaaninen aines ja ravinneaineet poistetaan biologisesti - biosuodatus (biofilmi) menetelmällä. Biomoduulijärjestelmän puhdistus-teho on riittävä harmaiden vesien puhdistamiseen kaikialla. Sekajätevesiä puhdistettaessa se riittää kaikille normaalialueille, FB fosforin poistolle tehostettuna myös ranta- ja pohjavesialueille

Vertailu biomooduleilla tehostetun ja

perinteisen maaperäkäsittelyn välillä:

Lähtökohtana vertailussa on käytetty yhden perheen maaperäkäsittelyä kaikille jätevesille (myös wc-vedet). Yksi perhe tuottaa jätevettä 1000 l/ vrk. Hyvän maasuodatushiekan teho on 30 l / neliö / vrk eli maaperäkäsittelykenttä perinteisesti tulisi olla vähintään 33 neliötä. Tehostetulla maaperäkäsittelyllä yhden moduulin teho on 125 l / moduuli (0,72 m2) / vrk menetelmällä kentän kooksi riittää 0,6 x 10 m.
raita.com/biomoduuli biomoduulit biomoduulit biomoduulipuhdistamo       by Raita Environment Tehostettu jäteveden maahanimeytys tai maasuodatus biomoduuleilla

Biomoduulin hyödyt:

Biologinen puhdistusteho:

- pinta-ala n 30 % perinteisen kentän koosta - pienempialaisen suodatuksen toiminta on tehokkaampaa - vesi jakaantuu tasaisemmin kenttään ja biologinen toiminta tehokkaampaa - kuormitusvaihteluihin reagointi nopeampaa - käyttöikä on hyvän biologisen toiminnan johdosta pidempi

Kustannussäästöt rakentamisessa:

- tarvittava maa-ainesmäärä vain 20 % perinteisen määrästä - tarvittava kaivuutyö vain 20-30 % perinteisen määrästä - ei tarvetta jakokaivolle - 40 % matalampi kenttä - helppo asentaa - ei herkkä asennusvirheille
raita.com/biomoduuli biomoduulit biomoduulit