Fosforinpoisto | fb mallisto kts linkki

FB

fosforinpoisto

RAITA FB mittaa fosforinsaostuskemikaalin ja syöttää sen jäteveteen saostaen fosforin saostuskaivoon. FB pumppaa esikäsiteltyä jätevettä pienissä erissä (80 l) ja samalla annostelee kemikaalia saostuskaivoon. Annostus tapahtuu saostuskaivon ensimmäiseen osaan, jotta kemikaali sekoittuu ja vaikuttaa maksimiajan saostuksessa. Kemikaali reagoi fosfaattiin ja saostuu lietteeseen. Fosfori (saostuneena lietteessä) tyhjennetään normaalilla lietetyhjennyksellä. Suosittelemme 48 h:n viipymää saostusprosessille. Saostuskaivon tilavuuden tulee olla kaksikertaa järjestelmän kapasiteettiä suurempi.
Biomoduulipuhdistamo       by Raita Environment Tehostettu jäteveden maahanimeytys tai maasuodatus biomoduuleilla

Fosforinpoisto | fb mallisto kts linkki

FB fosforinpoisto

RAITA FB mittaa fosforinsaostuskemikaalin ja syöttää sen jäteveteen saostaen fosforin saostuskaivoon. FB pumppaa esikäsiteltyä jätevettä pienissä erissä (80 l) ja samalla annostelee kemikaalia saostuskaivoon. Annostus tapahtuu saostuskaivon ensimmäiseen osaan, jotta kemikaali sekoittuu ja vaikuttaa maksimiajan saostuksessa. Kemikaali reagoi fosfaattiin ja saostuu lietteeseen. Fosfori (saostuneena lietteessä) tyhjennetään normaalilla lietetyhjennyksellä. Suosittelemme 48 h:n viipymää saostusprosessille. Saostuskaivon tilavuuden tulee olla kaksikertaa järjestelmän kapasiteettiä suurempi.
 raita.com/biomoduuli biomoduulit biomoduulit biomoduulipuhdistamo       by Raita Environment Tehostettu jäteveden maahanimeytys tai maasuodatus biomoduuleilla
raita.com/biomoduuli biomoduulit biomoduulit