Biomoduulipuhdistamo       by Raita Environment         Jäteveden maahanimeytys tai maasuodatus biomoduuleilla

Sekajätevedet

Saostuskaivo, joka toimii esikäsittelynä ennen itse biologista suodatusta mitoitetaan sekajätevesille 48 h (2 vrk) tai pidemmälle viipymälle. Eli 1000 l kapasiteetille (1 perheen mitoitus sekajätevesille) tarvitaan tilavuudeltaan 2-3 m3 kokoinen saostuskaivoyksikkö.

Harmaat vedet

Saostuskaivo, joka toimii esikäsittelynä ennen itse biologista suodatusta mitoitetaan harmaille vesille 36 h (1,5 vrk) tai pidemmälle viipymälle. Eli 750 l kapasiteetille (1 perheen mitoitus harmaille jätevesille) tarvitaan tilavuudeltaan 1,2 m3 saostuskaivoyksikkö.

Kaivot ja säiliöt 0,5

m3 - 100 m3

Säiliöt 5,3 m3 saakka ovat (PE) muovia rotaatiovalettu kestävyys standardin EN 12566-1 - VTT -S-06698-13), Säiliöt 6m3 - 100 m3 ovat lasikuitua kestävyys standardien EVS-EN 976- 1:2000, EVS-EN 976-2:2000 mukaisesti.
raita.com/biomoduuli biomoduulit