Hajuttomat pumppaamot

ja jätevesilinjat!

RAITA H2S-OFF -  hajuttomat pumppaamot ja jätevesilinjat!

Kokonaistaloudellinen jätevesilinjasto:

Rikkivety-ongelman poistaminen pidentää teknisten laitteiden ja jätevesilinjaston käyttöikää. Lisäksi linjasto on hajuton ja vaaraton. Kauttamme kokonaistoimitus - alkaen suunnittelusta.

RIKKIVETY ON MYRKYLLISTÄ  IHMISILLE JA LUONNOLLE !

Linkkejä, ladattavaa:    Esite    |    H2S Off esitys |Ohjaus-  ja mittaus | Esittelyvideo |
Raita H2S-OFF

H2S (RIKKIVETY)

ongelma

Rikkivetyä esiintyy yleisesti

viemärilinjoissa

Rikkivetyä syntyy, kun mikrobit (aerobiset) ovat käyttäneet vedessä olevan hapen jolloin mikrobi-toiminta muuttuu hapettomaksi (anaerobiseksi).  Tämä on luonnollinen prosessi, joka alkaa viemärilinjastossa jo muutaman tunnin kuluessa. Rikkivety haisee ympäristöön ja on lisäksi erittäin vaarallinen kaasu. Se korrosoi betonia, metalleja ja jopa muovia

RAITA H2S-OFF

poistaa myös

korroosiovaikutukset!

Ehkäisemällä rikkivedyn (H2S) muodostuminen jätevesilinjastossa pidennetään linjaston käyttöikää ja vähennetään sen korjaustarpeita. Lisäksi linjastosta tulee hajuton ja vaaraton ympäristölleen ja huoltohenkilöstölle. 
Rikkivetyongelman ratkaisuja raita.com/h2s