Tiivistelmä

PA Bio ja Biokemialliset puhdistamot | Bio and Biochemical treatment | Bio och biokemisk behandling
Biologiset HS puhdistamot | Biologisk HS reningverk | Biological HS treatment unit
Biologiset BioBox puhdistamot | Biologisk BioBox reningverk | Biological BioBox treatment unit
Biomoduuli-paketit | Biomodul paketer | Biomodule packages
Kaivot | Tanks | Tankar
Pumppaamot | Pumpings stations | Pump stationer
Ympäristö vessat | Miljötoaletter | Envirotoilets
Kompostointi | Biojätteen valutus
H2S-off


Taulukko 1: PA Bio ja Biokemialliset puhdistamot | Bio and Biochemical treatment | Bio och biokemisk behandling

HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 14.5.2018


PA Bio ja Biokemialliset panospuhdistamot | Bio and Biochemical treatment | Bio och biokemisk behandling


Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontroll

1,24
Pientalomallit – Modeller för enskild avlopp – Modells for single houses
€- 0 % € - 24 %
PA KAIVO SA bio Saneeraus- ja kaivopuhdistamo – Saneringsreningsverk - Re-fitting facility for existing wells:

2944 3650
Piirros/Drawing/Ritning 800-1200l 24 h - 6 pe

PA KAIVO SA biokem Saneeraus- ja kaivopuhdistamo – Saneringsreningsverk - Re-fitting facility for existing wells:

3347 4150
Piirros/Drawing/Ritning 800-1200l 24 h - 6 pe

PA0.8 SA MULTI bio Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

3460 4290
Piirros/Drawing/Ritning 800l 24 h - 6 pe

PA0.8 SA MULTI biokem Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

4798 5950
Piirros/Drawing/Ritning 800-1200l 24 h - 6 pe

PA0.8MULTI bio Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

3831 4750
Piirros/Drawing/Ritning 800l 24 h - 6 pe

PA0.8MULTI biokem Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

5121 6350
Piirros/Drawing/Ritning 800-1200l 24 h - 6 pe

Yhteispuhdistamot – Modeller för gemensam avlopp – Modells for 2 or more houses
€- 0 % € - 24 %
PA2MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
Piirros/Drawing/Ritning 2000-2500l 24 h – 16 pe

PA3MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
Piirros/Drawing/Ritning 3000-4500l 24 h - 25 pe

PA4.5MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
Piirros/Drawing/Ritning 4500-6750l 24 h - 38 pe

PA6MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
Piirros/Drawing/Ritning 6000-8500l 24 h – 50 pe

PA8MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
Piirros/Drawing/Ritning 8000-9600l 24 h - 67 pe

PA12MULTI Valmis pakettipuhdistamo - Ett färdigt reningsverkspaket - Ready-to-install sewage treatment plant:

Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
Piirros/Drawing/Ritning 12000-15000l 24 h - 99pe

Lietteenkäsittely – Slambehandling – Sludge treatment


KY 30 korikuivaus/basketdrying/korgtorkning
PA KAIVO SA – PA0.8 605 750
KY 120 vaunukuivaus/vandrying/vagntorkning
PA KAIVO SA – PA0.8 – PA2 – PA3 927 1150
KY 200 vaunukuivaus/vandrying/vagntorkning
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 1597 1980
ST 1300 ST1300; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA KAIVO SA – PA0.8 960 1190
ST 2000 ST2000; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA KAIVO SA – PA0.8 – PA2 – PA3 1119 1388
ST 4500 ST4500; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 1855 2300
ST 10000 ST10000; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 3508 4350
ST 16000 ST16000; lietesäiliö/ sludgetank/ slamtank
PA2 – PA3 – PA4.5 – PA6 – PA8 – PA12 4315 5350


ST450 – ST1300 – ST2000 – ST4500 piirros, drawing, ritning


Myös suurempia malleja saatavilla | Vi har även större modeller | We have also larger modells

PA MA Lisälaitteet ja tarvikkeet | Additional equipment, accessories | Extra utrustning, tillbehör

1,24
Lisälaitteet – Additional equipment – Extra utrutningar
RA-GSM Ra GSM seurantakeskus | Controll system | Kontroll system 863 1070
PA XL TT Puhdistamorakennus 2x3 | Tehnical room | Teknisk byggnad 8024 9950
RAL1A Lietteenkäsittelykori | Sludge drying basket | Slam torkning korg 524 650
RAL2 A Lietteenkäsittelyvaunu | Sludge drying van | Slam torknings vagn 150 l 1597 1980
LV Lisävaunu 150 l | Extra van 150 l | Extra vagn 150 l 355 440
UV-5 UV yksikkö | UV unit | UV enhet (max 5000 l/ 24 h) 3460 4290
UV-10 UV yksikkö | UV unit | UV enhet (max 40000 l/ 24 h) 4919 6100
ST 1300
Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 927 1150
ST 2000 P Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 1194 1480
ST 4500
Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 1444 1790
ST 9000 Lietesäiliö | Sludge tank | Slam tank 2984 3700
phBox pH:n säätölaite | pH conroller | ph kontroll enhet 1774 2200
BBXLSM150 Välppä | Screen | Sikt 2137 2650
Kemikaalit ja tarvikkeet – Chemicals and accessories – Kemi och tillbehör
RAKE-FE10 Kemikaali | Chemical | Kemi FE10 l 30 37
RAKE-FE20 Kemikaali | Chemical | Kemi FE20 l 56 69
RAKE-FE30 Kemikaali | Chemical | Kemi FE30 l 79 98
RAKE-AL10 Kemikaali | Chemical | Kemi AL10 l 34 42
RAKE-AL30 Kemikaali | Chemical | Kemi AL30 l 77 95
RAKE-LI30 Kemikaali | Chemical | Kemi LI30 l 51 63
LIE-SÄK Lietesäkki | Sludgebag | Slamsäck RALI 1 31 38
ph Ph liuskat | pH measurementpaper | pH papper 100 43 53
Dry Subs 30l Kompostointirouhe | Composting substance | Komposterings strö 17 21
PA MA varaosat | PA MA reservparts | PA MA reservdelar


Kemikaalit ja tarvikkeet – Chemicals and accessories – Kemi och tillbehör

Ilmapumppu | Airpump | Luft Pump (4,8 m3/ h) 210 260

Kalvot | Membranes (4,8 m3/ h) 60 75

Ilmapumppu | Airpump | Luft Pump (7,2 m3/ h) 452 560

Kalvot | Membranes (7,2 m3/ h) 60 75

P1 pumppu / pump 404 501

P2 (SP) pumppu / pump 302 375

P2 xl pumpppu 431 535

RAKE pumppu / pump 140 173

Ilmastin | Diffuser D200

72 89

Ilmastin | Diffuser D300

85 105

Taulukko 2: Biologiset HS puhdistamot | Biologisk HS reningverk | Biological HS treatment unit

HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 14.5.2018
Biologiset HS puhdistamot / Biologisk HS reningverk / Biological HS treatment unit
Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontroll

1,24

HS 0.6 Valmis pakettipuhdistamo: 1000l 24 h 3379 4190
Piirros/Drawing/Ritning Ett färdigt reningsverkspaket: 9 pe


Ready-to-install treatment package:HS 0.6 SA Saneeraus- ja kaivopuhdistamo: 1000l 24 h 2734 3390

Saneringsreningsverk: 9 pe


Re-fitting facility:HS 1.3 Valmis pakettipuhdistamo: 1300l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Ett färdigt reningsverkspaket: 12 pe


Ready-to-install treatment package:HS 1.3SA Saneeraus- ja kaivopuhdistamo: 1300l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Saneringsreningsverk: 12 pe


Re-fitting facility:HS 2 Valmis pakettipuhdistamo: 2000l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Ett färdigt reningsverkspaket: 18 pe


Ready-to-install treatment package:HS 3 Valmis pakettipuhdistamo: 3000l 24 h Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

Ett färdigt reningsverkspaket: 27 pe


Ready-to-install treatment package:


1,24
Korotusosat | Extensionparts | FörhöjningsdelPA KOR 090/40 H 400 DIA 900
116 144
PA KOR 090/60 H 600 DIA 900
127 157
PA KOR 12/40 H 400 DIA 1200
210 260
PA KOR 12/60 H 600 DIA 1200
227 281

Poistosuodatin | Effluent filter | Utgående filterEFF 570 (← 2018) 570 mm 5-7 pe HV 101 125
EFF HS (2018 →)

153 190

Saostuskaivolietteen kuivatusvaunu / Slamtorknings vagn för smalavkiljar slammet/ Sludge drying van for precipitation tank sludgeSAV1_ SAV 1
363 450
mittapiirrosSAV1_PU Pump
242 300

Ilmapumppu 2,4 m3/ hYA40 Ilmapumppu
220 273
YA40dia Vaihtokalvot
60 75


Taulukko 3: Biologiset BioBox puhdistamot | Biologisk BioBox reningverk | Biological BioBox treatment unit

HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 1.7.2018
Biologiset BioBox puhdistamot | Biologisk BioBox reningverk | Biological BioBox treatment unit1,24
Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning Kapa/ Capacity €-0% €-24 %

SBIO BioBox 30 l/ h | 300 l / 24 h 468 580
Piirros/Drawing/Ritning Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontrollSBIO_M BioBox M 50 l/h | 400 l / 24 h 496 615
Piirros/Drawing/Ritning Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontrollSBIO_M + SK100 BioBox M + Saostuskaivo / Slamavkiljare /Septic tank 100 l 80 l/ h | 400l / 24 h 887 1100
SBIO_M + SK250 BioBox M + Saostuskaivo / Slamavkiljare /Septic tank 250 l 100l/ h/ 400l/ 24 h 1048 1300

SBIO_L BioBox L 50 l/ h | 400 l / 24 h 560 695
Piirros/Drawing/Ritning Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontrollSBIO_L + SK100 BioBox L + Saostuskaivo / Slamavkiljare /Septic tank 100 l 80 l/ h | 400l / 24 h 927 1150
SBIO_L + SK250 BioBox L + Saostuskaivo / Slamavkiljare /Septic tank 250 l 100l/ h/ 400l/ 24 h 1089 1350

SBIO_XL BioBox XL 75 l/h | 600 l / 24 h 1121 1390
SBIO_XL+ BioBox XL + 125 l/h | 750 l / 24 h 1282 1590
Piirros/Drawing/Ritning Asennus, hoito, huolto/ Installation use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontrollKorotusosat | Förhöjning | Extension BioBox XL
Katso #Kaivot | Tanks | Tankar


SBIO fp BioBox s filters
97 120
SBIO-L fp BioBox L filters
153 190
SBIO-L ft (kangas, tyg, fiber) BioBox L kangas rasvaträppi | tyg för fetttrapp | fiber for greasetrapp
16 20
SBIO_XL fp BioBox XL filters
281 349
SBIO_XL fp+ BioBox XL + filters
161 200
SBIO-XL ft (kangas, tyg, fiber) BioBox XL kangas rasvaträppi | tyg för fetttrapp | fiber for greasetrapp
18 22

Eristepaketit maanpäälle asennus| Isolation packages for over the ground installation | Isoleringspaketer för ovanpå markinstallation
sbio_m_er1 BioBox M | Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:
97 120

2x Dia 600 12 mm4x 600x 600 50 mm2x 750x750 50 mmsbio_xl_er1 BioBox XL | Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:
153 190

2x Dia 60012 mm2x 840x 700 50 mm2x 750x 700 50 mm2x 840x750 50 mmKorotusosat | Extensionparts | Förhöjningsdel

1,24
PAKOR 060/60 H 600 DIA 600 - mm. BioBox XL
97 120

Eristepaketit maahan asennus| Isolation packages for ground installation | Isoleringspaketer för markinstallationsbio_m_er2 BioBox M | Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:
89 110

1x Dia 600 12 mm1x 1500x1500 (dia600 aukko, öppning, opening)600: 1x ppfoam180x1900sbio_xl_er2 BioBox XL | Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:
89 110

1x Dia 600 12 mm1x 2000x1500 (dia600 aukko, öppning, opening)Eristepaketti korotusosa 60 cm | Isolation package for extension 60 cm | Isoleringspaket för höjning 60 cmpakor 600_ er Pakor | Eristepaketti- isoleringspaket -isolationpackage:600: 1x ppfoam 580x1900 12 mm
42 52

Lämmityskaapeli paketti | Heating cable package | Värmekabelpaketsbio_w 2m + 2m -40 °C.....+65 °C  230 V AC 50 Hz 16A – 10 W/m | clips10 pcs | cable seal 1 pcs
72 89

Saostuskaivot 450 l – 1300 l BioBoxeille / Slamavkiljare för BioBox / Precipitation tanks for BioBoxSK 450 SK 450
806 1000
SK 600 SK 600
669 830
SK 1300 SK 1200
1240 1537
Kaikki saostuskaivopiirustukset / All the drawings for pricipitation tanks / Alla Ritningar för slamavkiljare
Poistosuodattimet saostuskaivoihin / Utgående filtren för slamavskiljarna / Effluent filters for precipitaion tanksEFF 400 400 mm 5 pe 67 83
EFF 570 570 mm 7 pe 101 125

Saostuskaivolietteen kuivatusvaunu / Slamtorknings vagn för smalavkiljar slammet/ Sludge drying van for precipitation tank sludgeSAV1_ SAV 1
363 450
mittapiirrosSAV1_PU Pump
242 300

Taulukko 4: Biomoduuli-paketit | Biomodul paketer | Biomodule packages

HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 14.5.2018


Biomoduuli-paketit | Biomodul paketer | Biomodule packages
Biomoduuli helppo asentaa, käyttää ja huoltaa. | BioModul easy to install, use and maintain | BioModul, lätt att installera använda och sörja1,24
€-0% €-24%
BM Biomoduuli / Biomodul / Biomodule

145 180

- kapasiteetti /kapasitet / capacity 125 l/ 24 h
- mitat, mått, measurements 120x59x19 cm

i2 Paketti / paket / package 250 l/ 24 h BM x 2, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 2,5m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 363 450

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 2,5 m, lev 1.25,


i4 Paketti / paket / package 500 l/ 24 h BM x 4, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 5 m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 695 862

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 5 m, lev 1.25i6 Paketti / paket / package 750 l/ 24 h BM x 6, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 7,5 m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 989 1226

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 7,5 m, lev 1.25i8 Paketti / paket / package 1000 l/ 24 h BM x 6, jakoputki / spridarrör / infiltration pipe D110 10 m , kulma, hörna, corner 90 x 1, 1310 1625

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1, suodatinkangas /filterduk / filterrabric 10 m, lev 1.25Biomoduulikentät, imeytys, suodatus / Biomodul fields / Biomodull infiltration, markbädd


Suodatusputkipaketit, kokoomakaivopaketit / Samlarrör, provtagningbrunn / Collecting pipes, Collecting well


SUO PAK 1 Keräysputkisto /samlarrör / collectingpipes D110 x 10 m, kulma / hörna, corner 90 x 1, ilmaputki 2,4 m

79 98

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1

SUO PAK 2 Keräysputkisto /samlarrör / collectingpipes D110 x 7,5 m, kulma / hörna, corner 90 x 1, ilmaputki 2,4 m

55 68

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1
SUO PAK 3 Keräysputkisto /samlarrör / collectingpipes D110 x 2,5 m, kulma / hörna, corner 90 x 1, ilmaputki 2,4 m

42 52

Ilmastointiputki / ventilation rör / ventilatiopipe 2,4 m, hattu /hat /cover x 1

KK 2000/1 Kokoomakaivo / Provtagningbrunn / collecting well 1/1 H 2 m halk. D 0,38m

177 220


KK 2000/2 Kokoomakaivo / Provtagningbrunn / collecting well 2/1 H 2 m, D 0,38m

218 270


JK 2000/2 Jakokaivo / distributionswell / distributions brunn 2/1 kork H 2 m D 0,38m

234 290


Biomoduulikentät, imeytys, suodatus / Biomodul fields / Biomodull infiltration, markbädd
Kaikki saostuskaivopiirustukset / All the drawings for pricipitation tanks / Alla Ritningar för slamavkiljare


Fosforinpoisto | Phosphorous removal | Fosfor reducering
Asennus, hoito, huolto / Installation, use, maintenance / Installation, underhåll, egenkontroll €-0% €-24%
FB 5000_PK 600/1200-2200 FB 5000_PK600 (500 l/ h / 5000 l/ 24 h) 1331 1650
FB 5000_PK 900/1200-2200
FB 5000_PK900 (1000 l/ h / 5000 l/ 24 h) Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

FB 10000_PK 900/1200-2200
FB 5000_PK900 (1000 l/ h / 10000 l/ 24 h) Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer

FB 10000_PK 1200/1200-2600
FB 5000_PK900 (2000 l/ h / 10000 l/ 24 h) Pyydä tarjous / Be offert / Ask offer
Taulukko 5: Kaivot | Tanks | Tankar

HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 14.5.20181,24
SAOSTUSKAIVOT | PRECIPITATION TANKS | SLAMAVSKILJARE
Kaikki saostuskaivopiirustukset / All the drawings for pricipitation tanks / Alla Ritningar för slamavkiljare €-0% €-24%
Saostuskaivon asennus, hoito, huolto | Slamavkiljaren installation, underhåll, service | Precipitation tanks installation, use, maintenance

SK 100 100 l, ( D 0,6 m, H 0,77) 234 290
SK 250 100 l, ( D 0,9 m, H 0,91) 315 390
SK 450 450 l, ( 0,6 m) 806 1000
SK 600 600 l, ( 1 m) 669 830
SK 600 R 600-800 l, (tuloviem. kork 1,1-1,35 m) harmaille jätevesille, lisäkaivoksi vanhaan järjestelmään 703 872
SK 1000 R 1000-1200 l, (tuloviem. kork 1,6-2,1 m) harmaille jätevesille, lisäkaivoksi vanhaan järjestelmään 747 926
SK 1300 1300 l, matala (kork 0,95 m) 1282 1590
SK 2000 2000 l, matala (kork 1,2 m) 1581 1960

Lisäkaivot / Additional wells / Ytterkligare brunnar
ST_C0_45 Tank D600 H1500 – tilavuus 0,25 m3 452 560
ST_C0_45 Tank D600H2200 – tilavuus 0,3 m3 503 624
ST_C0_45_ka Kansi (D600) 56 70
ST_C0_1300 Tank D900 H1500 – tilavuus 0,6 m3 637 790
ST_C0_1300 Tank D900 H2200 – tilavuus 0,8 m3 726 900
ST_C0_1300_ka Kansi (D900) 107 133
ST_C0_2000 Tank D1200 H1200 – tilavuus 0,7 m3 790 980
ST_C0_2000 Tank D1200 H2000 – tilavuus 1,45 m3 958 1188
ST_C0_2000_ka Kansi (D1200) 242 300
ST_C0_5300 Tank D1850H2150 – tilavuus 4 m3 1524 1890

korotukset / extension / förhöjningar

Korotusosat | Extensionparts | Förhöjningsdel

1,24
PAKOR 060/60 H 600 DIA 600 - mm. BioBox XL 97 120
PA KOR 090/40 H 400 DIA 900 116 144
PA KOR 090/60 H 600 DIA 900 127 157
PA KOR 12/40 H 400 DIA 1200 210 260
PA KOR 12/60 H 600 DIA 1200 227 281
Tarvikkeet / Accessories / Tillbehör
FSH 50 Läpivientitiiviste D50 9 11
FSH 63 Läpivientitiiviste D63 10 13
FSH 75 Läpivientitiiviste D75 12 15
FSH110 Läpivientitiiviste D110 13 16
FSH160 Läpivientitiiviste D160 16 20
T-haara 110 T-haara D110 28 35
Poistosuodatin | Effluent filter | Utgående filter


EFF 400 400 mm 67 83
EFF 570 570 mm 101 125
EFF 740 740 mm 125 155
EFF 910 910 mm 143 177
Saostuskaivolietteen kuivatusvaunu / Slamtorknings vagn för smalavkiljar slammet/ Sludge drying van for precipitation tank sludge


SAV1_ SAV 1 363 450
mittapiirros


SAV1_PU Pump 242 300
UMPISÄILIÖT / CLOSED TANKS / SLUTNA TANKAR
Kaikki umpisäiliöpiirustukset / All the drawings for closed tanks / Alla ritningar för slutna tankar €-0% €-24%
Umpisäiliön asennus, hoito, huolto | Sluten tanks installation, underhåll, service | Closed tanks installation, use, maintenance

ST 450 450 l, tuloputki pohjan tasosta 0,65 m 788 977
ST 1300 1300 l, tuloputki pohjan tasosta 0,9 m 1008 1250
ST 2000 2000 l, tuloputki pohjan tasosta 1,3 m 1177 1460
ST 3500 3500 l, tuloputki pohjan tasosta 1,4 m 1290 1600
ST 4500 4500 l, tuloputki pohjan tasosta 1,75 m 1398 1733
ST 5300 5300 l, tuloputki pohjan tasosta 2,12 m 1398 1733
ST 6000 LK 6000 l (halk 1,5 m, pituus 3,8 m) 1694 2100
ST 10000 LK 10000 l (halk 1,8m, pituus 4,4 m) 3556 4410
ST 16000LK 16000 l, (halk1,8m, pituus 6,5 m) 4149 5145
RA-RF411 Langaton pintahälytin (antura, lähetin) 145 180

sis alv-24 %,


Taulukko 6: Pumppaamot | Pumpings stations | Pump stationer


HINNASTO / PRICELIST / PRISLISTA 14.5.2018


Pumppaamot | Pumpings stations | Pump stationer
1,24
Asennus, hoito ja huolto | Installation, användning, underhåll | Istallation, use, maintenence €-0% €-24%
P2 Keskisolapumppu, 1-vaihe 0,4 kw sisäinen putkisto pp 50 mm, takaisku, venttiili, kuminen läpivienti tiiviste 50 mm , 110 mm 373 462
P1 Isosolapumppu, 1-vaihe 0,7 kw sisäinen putkisto pp 50 mm, takaisku, venttiili, kuminen läpivientitiiviste 50 mm , 110 mm 660 819
PI1 Repijäpumppu 3-vaihe 1,1 kw, sisäinen putkisto pp 50 mm, takaisku, venttiili, kuminen läpivientitiiviste 50 mm , 110 mm, 1363 1690

alusta, alaslaskuputket, adapteri

Pumppukaivot | Pumpinwells | Pump brunnar
ST_C0_45 Tank D600 H1500 – tilavuus 0,25 m3 452 560
ST_C0_45 Tank D600H2200 – tilavuus 0,3 m3 503 624
ST_C0_45_ka Kansi (D600) 56 70
ST_C0_1300 Tank D900 H1500 – tilavuus 0,6 m3 637 790
ST_C0_1300 Tank D900 H2200 – tilavuus 0,8 m3 726 900
ST_C0_1300_ka Kansi (D900) 107 133
ST_C0_2000 Tank D1200 H1200 – tilavuus 0,7 m3 790 980
ST_C0_2000 Tank D1200 H2000 – tilavuus 1,45 m3 958 1188
ST_C0_2000_ka Kansi (D1200) 242 300
ST_C0_5300 Tank D1850H2150 – tilavuus 4 m3 1524 1890


VALMIIT PUMPPAAMOT
PK600/1000/P2 Pumppaamo ”harmaille vesille” | Pumpins station for "grey waters" | Pumpstation BDT 491 609
PK600/1520/P2 Pumppaamo ”harmaille vesille” | Pumpins station for "grey waters" | Pumpstation BDT 737 914
PK600/2250/P2 Pumppaamo ”harmaille vesille” | Pumpins station for "grey waters" | Pumpstation BDT 906 1124
PK600/2250/P1 Pumppaamo 1 ”sekajätevesille” 1406 1743
PK950/2250/P1 Pumppaamo 1-3”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 1702 2111
KE1 Alarm 230 V 212 263
PK600/2250/PI1 Pumppaamo 1 ”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 2315 2870
PK950/2250/PI1 Pumppaamo 1-3 ”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 2597 3220
PK1200/900/H2250 Pumppaamo 1-3 ”sekajätevesille” | All sewage | BDT + WC 2831 3510
KE2_1 Ohjauskeskus (3-vaihe) käyntimittareineen, hälytystunnistus, hälytysvalo | Central | Styr enhet 395 490
KE2_2 Ohjauskeskus (3-vaihe) käyntimittareineen, hälytystunnistus, hälytysvalo | Central | Styr enhet 500 620

sis alv-24 %,

Suuremmat pumppaamot tarjouskyselyjen perusteella | Larger pumpstations


Kiinteistökohtainen pumppaamoTaulukko 7: Ympäristö vessat | Miljötoaletter | Envirotoilets


HINNASTO /PRICELIST / PRISLISTA 14.5.2018


Polttavat wct | Förbränningstoaletter | Incinerating toilets

1,24

Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning Kapa/ Capacity * €-0% €-24%
EL-DORA El – dorado 10.12.17 2573 3190
CIN Cl Cinderella Classic 10 – 12 3218 3990
CIN Cinderella Comfort 10 – 12 3540 4390
CIN -G Cinderella GAS 10 – 12 4024 4990


100004 Suojapaperit Cinderella 500 kpl
65 80
EL-DORA PA Suojapaperit EL-DORADO 500 kpl
48 60

EV Ekovessat | EV Ekotoilets | EV Ekotoa

1,24

Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning Kapa/ Capacity * €-0% €-24%
EV MINI ECO EV Mini ECO 60 347 430
EV MINI SEP EV Mini SEP 60 476 590
EV MINI ECO-SEP EV Mini ECO-SEP 60 399 495


EV 60 pe _ pu230 EV 60 pe SEP / ECOSEP 60 798 990
EV 60 po sep _ pu230 EV 60 po SEP / ECOSEP 60 1040 1290
EV 60 po eco _ pu230 EV 60 po ECO 60 960 1190


EV MINI L ECO EV Mini L ECO 120 476 590
EV MINI L SEP / ECO-SEP EV Mini L SEP / ECOSEP 120 476 590


EV 120 pe _ pu230 EV 120 pe SEP / ECOSEP 120 961 1192
EV 120 po sep _ pu230 EV 120 po SEP / ECOSEP 120 1123 1392
EV 120 po eco _ pu230 EV 120 po ECO 120 1042 1292

EV 200/ku ECO EV 200ku ECO 200 552 685
EV 200/ku SEP / ECO-SEP EV 200ku SEP / ECOSEP 200 552 685


EV 200/is-m SEP / ECO-SEP _ pu230 EV 200is-m SEP / ECOSEP 200 1202 1490
EV 200/is -p SEP / ECO-SEP _ pu230 EV 200is-p SEP / ECOSEP 200 1363 1690
EV 200/is -p ECO _ pu230 EV 200is-p SEP / ECOSEP 200 1282 1590

EV 400/ku ECO EV 400ku ECO 400 605 750
EV 400/ku ECO-SEP EV 400ku SEP / ECOSEP 400 629 780
EV 400/is-m ECO-SEP _ pu230 EV 400is-m SEP / ECOSEP 400 1277 1583
EV 400/is-p ECO-SEP _ pu230 EV 400is-p SEP / ECOSEP 400 1438 1783
EV 400/is-p ECO _ pu230 EV 400is-p ECO 400 1357 1683

EV 450/ku ECO EV 400ku ECO 400 887 1100
EV 450/ku ECO-SEP EV 400ku SEP / ECOSEP 400 927 1150
EV 900/ku ECO EV 400is-m SEP / ECOSEP 400 1169 1450
EV 900/ku ECO-SEP EV 400is-p SEP / ECOSEP 400 1226 1520

EV 1000/ku ECO EV 400ku ECO 400 1774 2200
EV 1000/ku ECO-SEP EV 400ku SEP / ECOSEP 400 1855 2300
EV 2000/ku ECO EV 400is-m SEP / ECOSEP 400 2339 2900
EV 2000/ku ECO-SEP EV 400is-p SEP / ECOSEP 400 2452 3040

*Kapasitet i användrardygn (t.ex 60 = 3 persons användning x 20 dagar)
Lisävarusteet, auxiliary equipment, tilläggsutrustning:


Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning

PU T Tuulipuhallin / windfan / vindfläkt (dia 110)
106 132
PU 230 Puhallin / fan / fläkt 230 V (dia 110)
185 230
PU 12 V Puhallin / fan / fläkt 12 V (dia 110)
186 231
Lämmityselementti / heatingelement / värme element (230 V/ 15-.75 W).
129 160
EV ECO ECO osa / ECO part / ECO del
210 261
EV SEP SEP ECOSEP Erotinosa / Separator / Separator
210 261
EV SEATBODY Istuinrunko / Seatbody / Sitskropp
81 100
EV YHPU 500 Yhdysputki D200 x 500
20 24,8
EV YHPU 1000 Yhdysputki D200 x 1000
36 44,64
EV YHPU 2000 Yhdysputki D200 x 2000
45 55,8
EV ISTUIN PO SEP E-dry - posliininen erotteleva istuin
556 690
EV ISTUIN PO ECO EKO - posliininen istuin
315 390
EV MINI A-A (EV60) Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
185 230
EV MINI L A-A (EV120) Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
237 294
EV 200 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
356 441
EV 400 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
505 626
EV 450 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
685 850
EV 900 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
1040 1290
EV 1000 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
1492 1850
EV 2000 A-A Lisäastia / extra container / tilläggs behållare
2016 2500
UR Urinaali / urinal / urinal
408 506
AQ NP Ravinteiden poistoyksikkö / nutrient removal unit
1298 1610
SEP 20 l + k Astia / vessel
23 28
BL Kompostointirouhe / composting substance / kompost strö 50 l
16 20


Rakennukset, buildings, byggnader:


Art nro Kuvaus/ Decreption / Beskrivning

EV R1/PI Puinen 1-osainen / wooden 1-parted / trä 1 -del
(128x128, h 240)

903 1120
EV R1/PIT Istuintaso / seat level/ sitsbräd

64
EV R2/PI Puinen 2-osainen / wooden 2-parted / trä 2 -del
(258x128, h 240)

1411 1750
EV R1/MI Muovinen 1-osainen / plastic 1-parted / plast 1 -del
(120x128, h 240)

2177 2700

AQ biologinen wc-järjestelmä | AQ biological wc system | AQ biologisk wc system **

1,24

Art no Kuvaus/ Decreption / Beskrivning Kapa/ Capacity * €-0% €- 24 %
AQ60 AQ 60 biologinen wc-järjestelmä | AQ 60 biological wc system | AQ 60 biologisk wc system ** 60 1605 1990

AQ 120 AQ 120 biologinen wc-järjestelmä | AQ 120 biological wc system | AQ 120 biologisk wc system ** 120 1726 2140

AQ 200 AQ 200 biologinen wc-järjestelmä | AQ 200 biological wc system | AQ 200 biologisk wc system ** 200 1887 2340

AQ 400 AQ 400 biologinen wc-järjestelmä | AQ 400 biological wc system | AQ 400 biologisk wc system ** 400 2169 2690
*Kapasiteetti k-vrk (esim. 60= 3 henkilön käyttö x 20 vrk) *Capacity in userdays (f.ex. 60= 3 persons use x 20 days) *Kapasitet i användrardygn (t.ex 60 = 3 persons användning x 20 dagar)
**Ido Glow 63, erotinyksikkö, AQ kompostointiastian / vaunun | Ido Glow 63, the AQ separator and the composting vessel / van | Ido Glow 63 AQ, separator, komposteringskärl / vagn

Lisävarusteet, auxiliary equipment, tilläggsutrustning:
AQ ER Erotinyksikkö (1-3 wc-istuinta) | Separator (1-3 wc seats) | Separatot 1-3 stolar
935 1160
AQ KO 60 Kompostointiyksikkö 60 | Composting unit 60 | Komposterings enhet 60
194 240
AQ KO 120 Kompostointiyksikkö 120 | Composting unit 120 | Komposterings enhet 120
254 315
AQ KO 200 Kompostointiyksikkö 200 | Composting unit 200 | Komposterings enhet 200
290 360
AQ KO 400 Kompostointiyksikkö 400 | Composting unit 400 | Komposterings enhet 400
552 685
AQ 450 A-A Kompostointiyksikkö 450 | Composting unit 450 | Komposterings enhet 450
685 850
AQ 900 A-A Kompostointiyksikkö 900 | Composting unit 900 | Komposterings enhet 900
1040 1290
AQ 1000 A-A Kompostointiyksikkö 1000 | Composting unit 1000 | Komposterings enhet 1000
1492 1850
AQ2000 A-A Kompostointiyksikkö 2000 | Composting unit 2000 | Komposterings enhet 2000
2016 2500
AQ NP Ravinteidenpoisto-yksikkö
Typen- ja fosforinpoistoyksikkö virtsasta tai virtsapitoisesta vedestä tarvikkeineen.

1298 1610

Aquatron tuotteet | Aquatron products | Aquatron produkter
AQ ER X Erotinyksikkö (max 10 wc-istuinta) | Separator (10 wc seats) | Separatot 10 stolar
1210 1500
AQ KO 90 Kompostointiyksikkö 90 | Composting unit 90 | Komposteringsenhet 90
726 900
AQ KO 400 Kompostointiyksikkö 400 | Composting unit 400 | Komposteringsenhet 400
968 1200
AQ KO 4x100 Kompostointiyksikkö 4x100 | Composting unit 4x100 | Komposteringsenhet 4x100
2379 2950
AQ KO 4x200 Kompostointiyksikkö 4x200 | Composting unit 4x200 | Komposteringsenhet 4x200
2863 3550
AQ KO 4x300 Kompostointiyksikkö 4x300 | Composting unit 4x300 | Komposteringsenhet 4x300
6855 8500
AQ UV UV-yksikkö (230 V) | UV unit | UC enhet
645 800

Virtsan erotteluun perustuvien järjestelmien lisäartikkelit
GB er Virtsan erotteleva istuin | Urine separating wc seat | Urinseparerande wc stol
476 590
WO er Virtsan erotteleva istuin | Urine separating wc seat | Urinseparerande wc stol
605 750
ST1300 Virtsan keräyssäiliö 1300 l (paketti)| Urine tank 1300 l | Urin tank 1300 l
1008 1250
ST2000 Virtsan keräyssäiliö 2000 l (paketti) | Urine tank 1300 l | Urin tank 1300 l
1177 1460

Lisävarusteet
PU AUTO Pumppuautomaatti / Pumpautomat / Pumt automat 230 V (mitat/measures/mått: 360,5x186x263mm)
50 mm tulo / in / In 32 mm lähtö / Out / Ut, H 4 m

444 550
PU 230 Puhallin / fan / fläkt 230 V (dia 110)
186 231
Lämmityselementti / heatingelement / värme element (230 V/ 15-.75 W).
129 160
BL Kompostointirouhe / composting substance / kompost strö 50 l
16 20

Taulukko 8: Kompostointi | Biojätteen valutus


HINNASTO 14.5.2018

PIKAKOMPOSTORIT


Artikkelitunnus Tuotenimike / sisällys Hinta €RT180 RT 180 l FAMILY kompostori D600 | H950 450
RT180-er eristyspaketti BT 180 – seinäeristeet 2 kpl, kansi, välikansi 90RT450 RT 450 l FAMILY L kompostori D920 | 950 790
RT450-er eristyspaketti BT 450 – seinäeristeet 2 kpl, kansi, välikansi 100RT800 RT 800 l FAMILY XL kompostori D1220 | H950 1110
RT800-er eristyspaketti BT 800 – seinäeristeet 2 kpl, kansi, välikansi 110VT120 VT 120 vaunukompostori 294VT200 VT 200 vaunukompostori 441VT400 VT 400 vaunukompostori 626BD30 BioDry 30 astia 150
BD60 BioDry 60 astia 220
BD120 BioDry 120 vaunu 350
BD200 BioDry 200 vaunu 450
BD400 BioDry 400 vaunu 550


HINNAT SIS. ALV:n 24 %, vapaasti Varastossa
sis alv-24 %,

Taulukko 9: H2S-off


HINNASTO 5.6.2018

H2S-OFF (hajun ja rikkivedyn poisto)


Artikkelitunnus Tuotenimike / sisällys Hinta €NU45 20l Nutriox 45 liuos / l 2,75
NU45 m3 Nutriox 45 liuos/ l 1,68
NU20 m3 Nutriox 20 liuos/ l 1,21
NU AN Annostelulaite vuokra / kk 66
RRC Etäseuranta annostelulaitteelle vuokra/ kk 55
H2S-m H2S mittalaite vuokra/ kk 60
H2S-m-rrc H2S mittalaite etäseurannalla vuokra/ kk 150
H2S mittaus H2S mittaus & tutkimus 1790


HINNAT SIS. ALV:n 24 %, vapaasti Varastossa
sis alv-24 %,