HS harmaavesipuhdistamo by Raita Environment

Asennus,

eristäminen,

hoito ja huolto

(Lue tarkemmin ohjeista - linkki yllä

(asennus, käyttö))

Asennus

Kiinteistön ”harmaa vesi” viemäriputki liitetään HS:ntuloliitäntään (D110 mm). HS:n lähtevä liitos on D110 mm. Laitteelta poistuva vesi johdetaan avo-ojaan (jos putken päästä onnäytteenottomahdollisuus ei näytteenottokaivoa tarvita). Jos kiinteistöllä on viemärituuletus (1) rakennuksen katolle, tapahtuu ilmanvaihto sen kautta, jos ei tehdään tuloviemäristä ilmastointihaara (2) maanpinnalle TarvittaessaHS.ään on saatavilla korotusosia - 40 cm tai 60 m, joka liitetään ruuveillä itse laitteeseen.

Eristäminen

Jos HS puhdistamoa käytetään ympäri vuoden, kannattaa se suojata jäätymiseltä. Saatavilla on myös erillinen eristyspaketti eri malleille. Eristämisen voi tehdä myös eristyslevyillä. Asennettaessa maan alle (1) on riittävää eristää tulo ja lähtöviemäri sekä HS puhdistamo puhdistusyksikkö vaakatasoon asennetulla lämpöeristyslevyllä. HS:n kannessa on ilmatila, jonka eristystä voidaan parantaa täyttämällä ilmatila eristävällä materiaalilla (esim. polyuretaanilla).

Hoitaminen,

huoltaminen

Hoitaminen; HS:n suodattimien kunto kannattaa tarkastaa määräajoin. Tarkista mikrobikasvusto määrä sekä kuinka korkealla vesi on ollut puhdistamossa. Huoltaminen; Suodatinelementit nostetaan (1) ylös ja ne puhdistetaan (2) harjaamalla kasvusto suoraan kompostiin tai painepesemällä ne. Elementeistä puhdistettava jäte kompostoidaan. Suodatinelementit tulee vaihtaa noin 10-15 vuoden käytön jälkeen. Käytetty suodatin elementti voidaan polttaa (poltettavaa jätettä). HS:äny esikäsittelyn saostuskaivo, on tyhjennettävä lietteestä ja rasvasta vähintään kerran vuodessa tankkiautolla tai RAITA SAV lietteen kuivatusvaunulla
HS puhdistamon piirustukset, asennus ja käyttö, vaatimustenmukaisuustodistus
HS harmaavesipuhdistamo            by Raita Environment

Asennus, eristäminen, hoito ja

huolto

(Lue tarkemmin ohjeista - linkki yllä (asennus, käyttö))

Asennus

Kiinteistön ”harmaa vesi” viemäriputki liitetään HS:ntuloliitäntään (D110 mm). HS:n lähtevä liitos on D110 mm. Laitteelta poistuva vesi johdetaan avo-ojaan (jos putken päästä onnäytteenottomahdollisuus ei näytteenottokaivoa tarvita). Jos kiinteistöllä on viemärituuletus (1) rakennuksen katolle, tapahtuu ilmanvaihto sen kautta, jos ei tehdään tuloviemäristä ilmastointihaara (2) maanpinnalle TarvittaessaHS.ään on saatavilla korotusosia - 40 cm tai 60 m, joka liitetään ruuveillä itse laitteeseen.

Eristäminen

Jos HS puhdistamoa käytetään ympäri vuoden, kannattaa se suojata jäätymiseltä. Saatavilla on myös erillinen eristyspaketti eri malleille. Eristämisen voi tehdä myös eristyslevyillä. Asennettaessa maan alle (1) on riittävää eristää tulo ja lähtöviemäri sekä HS puhdistamo puhdistusyksikkö vaakatasoon asennetulla lämpöeristyslevyllä. HS:n kannessa on ilmatila, jonka eristystä voidaan parantaa täyttämällä ilmatila eristävällä materiaalilla (esim. polyuretaanilla).

Hoitaminen, huoltaminen

Hoitaminen; HS:n suodattimien kunto kannattaa tarkastaa määräajoin. Tarkista mikrobikasvusto määrä sekä kuinka korkealla vesi on ollut puhdistamossa. Huoltaminen; Suodatinelementit nostetaan (1) ylös ja ne puhdistetaan (2) harjaamalla kasvusto suoraan kompostiin tai painepesemällä ne. Elementeistä puhdistettava jäte kompostoidaan. Suodatinelementit tulee vaihtaa noin 10-15 vuoden käytön jälkeen. Käytetty suodatin elementti voidaan polttaa (poltettavaa jätettä). HS:äny esikäsittelyn saostuskaivo, on tyhjennettävä lietteestä ja rasvasta vähintään kerran vuodessa tankkiautolla tai RAITA SAV lietteen kuivatusvaunulla
HS puhdistamon piirustukset, asennus ja käyttö, vaatimustenmukaisuustodistus
raita.com/hs harmaavesipuhdistamot
raita.com/hs harmaavesipuhdistamot