Puhdistamot ja tekniikka RAITA PA XL on yhteisten kohteiden, kuten  kylien, taajamien ja pienten kaupunkien tehokas jätevedenpuhdistamo. RAITA PA XL käsittelee jätevedet 10-5000 asukkaan kokoluokassa. Meiltä myös tehokkaat ilmantuotto- ja ilmastinlaitteet erityyppisiin puhdistamoihin.  Laaja valikoima laitteita ilmastukseen. Tehokas esikäsittely ja lietteenkäsittely laitteisto on merkittävä osa puhdistamon toiminnassa. Laaja valikoima laitteita esiokäsittelyyn ja lietteidenkäsittelyyn.   Kauttamme myös kokonaistoimitukset;  mitoitus, suunnittelu, koekäytöt, laitetoimitukset, asennukset.  
H2S - OFF Hajuttomat pumppaamot ja jätevesilinjat! RAITA H2S-OFF:n avulla saadaan kokonais- taloudellinen jätevesilinjasto. Rikkivety-ongelman poistaminen pidentää teknisten laitteiden ja jätevesilinjaston käyttöíkää. Lisäksi linjasto on hajuton ja vaaraton. Kauttamme myös kokonaistoimitukset;  mitoitus, suunnittelu, koekäytöt, laitetoimitukset, asennukset.
RRC                  Raita Remote Control Laitteiden toimintaa etäseurataan RAITA REMOTE CONTROLL  (RRC) järjestelmällä. Prosessin tapahtumat, kuten käsittelymäärät, hälytykset, huoltotarpeet  välittyvät suoraan käyttäjälle ja huoltoliikkeelle. RRC järjestelmää hyödynnetään puhdistamoiden, pumppaamoiden, H2S-OFF laitteistojen, lietteenkäsittelylaitteis- tojen ja kompostointi- laitteistojen ohjauksessa ja valvonnassa.  

RAITA - INFRA

EnviroTech from Finland

Kompostointi, biojätteen käsittely Tehokkain kompostointi - rumpukompostorissa Automaattinen sekoitus, ilmastus, tyhjennys. Kaikki tämä tapahtuu rumpukompostorissa. Prosessin seuranta  RRC tekniikalle. Automaattisesti säätyvä prosessi, etäältä valvottava ja mahdollisuus säätää,  seurata etäältä.
Deutch русский Eesti Polska Frances Deutch русский Eesti Polska Frances English Espanol Svenska
Puhdistamot ja tekniikka RAITA PA XL on kehitetty yhteisten kohteiden, kylien, pienten kaupunkien jätevedenpuhdistukseen. RAITA PA XL käsittelee jätevedet tehokkaasti 10- 5000 asukkaan kokoluokassa. Tehokas ilmantuotto kaikkiin puhdistamoihin - ilmastukseen useita vaihtoehtoja. Tehokas esikäsittely ja lietteenkäsittely vastaavat suurinta osaa jäteveden. Kauttamme kokonaistoimitus - alkaen suunnittelusta  
Hajuttomat pumppaamot ja jätevesilinjat! Kokonaistaloudellinen jätevesilinjasto: Rikkivety-ongelman poistaminen pidentää teknisten laitteiden ja jätevesilinjaston käyttöíkää. Lisäksi linjasto on hajuton ja vaaraton. Kauttamme kokonaistoimitus - alkaen suunnittelusta
Raita Remote Control Laitteiden toimintaa etäseurataan RAITA REMOTE CONTROL  (RRC) järjestelmällä. Prosessin tapahtumat, käsittelymäärät, hälytykset välittyvät suoraan käyttäjälle tai huoltoliikkeelle  

INFRA

raita.com
Rumpukompostorit ja biojätteen kuivatus
Deutch русский Eesti Polska Frances English Espanol Svenska RAITA  domestic-shop.com Katso Tarjous  hinnat raita.com