Puhdistamot ja tekniikka RAITA PA XL on yhteisten kohteiden, kuten  kylien, taajamien ja pienten kaupunkien tehokas jätevedenpuhdistamo. RAITA PA XL käsittelee jätevedet 10-5000 asukkaan kokoluokassa. Meiltä myös tehokkaat ilmantuotto- ja ilmastinlaitteet erityyppisiin puhdistamoihin.  Laaja valikoima laitteita ilmastukseen. Tehokas esikäsittely ja lietteenkäsittely laitteisto on merkittävä osa puhdistamon toiminnassa. Laaja valikoima laitteita esiokäsittelyyn ja lietteidenkäsittelyyn.   Kauttamme myös kokonaistoimitukset; mitoitus, suunnittelu, koekäytöt, laitetoimitukset, asennukset.  
H2S - OFF Hajuttomat pumppaamot ja jätevesilinjat! RAITA H2S-OFF:n avulla saadaan kokonais- taloudellinen jätevesilinjasto. Rikkivety-ongelman poistaminen pidentää teknisten laitteiden ja jätevesilinjaston käyttöíkää. Lisäksi linjasto on hajuton ja vaaraton. Kauttamme myös kokonaistoimitukset; mitoitus, suunnittelu, koekäytöt, laitetoimitukset, asennukset.
Raita Remote Control Laitteiden toimintaa etäseurataan RAITA REMOTE CONTROLL  (RRC) järjestelmällä. Prosessin tapahtumat, kuten käsittelymäärät, hälytykset, huoltotarpeet  välittyvät suoraan käyttäjälle ja huoltoliikkeelle. RRC järjestelmää hyödynnetään puhdistamoiden, pumppaamoiden, H2S-OFF laitteistojen, lietteenkäsittelylaittei s-tojen ja kompostointi- laitteistojen ohjauksessa ja valvonnassa.  

INFRA

EnviroTech from Finland

Kompostointi, biojätteen käsittely Tehokkain kompostointi - rumpukompostorissa Automaattinen sekoitus, ilmastus, tyhjennys. Kaikki tämä tapahtuu rumpukompostorissa. Prosessin seuranta  RRC tekniikalle. Automaattisesti säätyvä prosessi, etäältä valvottava ja mahdollisuus säätää,  seurata etäältä.
raita.com
Puhdistamot ja tekniikka RAITA PA XL on yhteisten kohteiden, kuten  kylien, taajamien ja pienten kaupunkien tehokas jätevedenpuhdistamo. RAITA PA XL käsittelee jätevedet 10-5000 asukkaan kokoluokassa. Meiltä myös tehokkaat ilmantuotto- ja ilmastinlaitteet erityyppisiin puhdistamoihin.  Laaja valikoima laitteita ilmastukseen. Tehokas esikäsittely ja lietteenkäsittely laitteisto on merkittävä osa puhdistamon toiminnassa. Laaja valikoima laitteita esiokäsittelyyn ja lietteidenkäsittelyyn.   Kauttamme myös kokonaistoimitukset;  mitoitus, suunnittelu, koekäytöt, laitetoimitukset, asennukset.  
H2S - OFF Hajuttomat pumppaamot ja jätevesilinjat! RAITA H2S-OFF:n avulla saadaan kokonais- taloudellinen jätevesilinjasto. Rikkivety-ongelman poistaminen pidentää teknisten laitteiden ja jätevesilinjaston käyttöíkää. Lisäksi linjasto on hajuton ja vaaraton. Kauttamme myös kokonaistoimitukset;  mitoitus, suunnittelu, koekäytöt, laitetoimitukset, asennukset.
Raita Remote Control Laitteiden toimintaa etäseurataan RAITA REMOTE CONTROLL  (RRC) järjestelmällä. Prosessin tapahtumat, kuten käsittelymäärät, hälytykset, huoltotarpeet  välittyvät suoraan käyttäjälle ja huoltoliikkeelle. RRC järjestelmää hyödynnetään puhdistamoiden, pumppaamoiden, H2S-OFF laitteistojen, lietteenkäsittelylaitteis- tojen ja kompostointi- laitteistojen ohjauksessa ja valvonnassa.  

INFRA

Kompostointi, biojätteen käsittely Tehokkain kompostointi - rumpukompostorissa Automaattinen sekoitus, ilmastus, tyhjennys. Kaikki tämä tapahtuu rumpukompostorissa. Prosessin seuranta  RRC tekniikalle. Automaattisesti säätyvä prosessi, etäältä valvottava ja mahdollisuus säätää,  seurata etäältä.
 raita.com

EnviroTech

made by Raita Environment