PA BIO normaali alueille PA BIOKEM vesistöjen läheiset ja pohjavesialueet        

Lieteratkaisut

PA bio & biokem                  by Raita Environment
raita.com/pa pientalopuhdistamot     K
Puhdistamomallisto

Lietteenkäsittelyllä merkittäviä säästöjä:

PA puhdistamoihin on saatavilla erilaisia lietteenkäsittelytekniikoita, joilla saavutetaan merkittäviä säästöjä käyttökustannuksissa. Biologiset ja kemialliset jätevedenkäsittelyprosessit tuottavat lietettä: PA puhdistamossa lietteenpoistaminen on mahdollista prosessijakson lopussa, jolloin automaattisesti pieni määrä ylijäämälietettä pumpataan SP–pumpulla lietteen käsittelyyn.

Kuivaus lietekorilla

Liete pumpataan keräys- ja kompostointikoriin (40 l) Korin pohjalla käytetään kompostointirouhetta, jolloin prosessissa käsitelty liete voidaan tyhjentää kompostoitavaksi. Kori tyhjennetään noin 80 käyttäjävrk:n välein

Kuivaus lietevaunulla

Liete pumpataan keräys- ja kompostointivaunuun  (120-200 l) Vaunun pohjalla käytetään kompostointirouhetta, jolloin prosessissa käsitelty liete voidaan tyhjentää kompostoitavaksi. Vaunu tyhjennetään noin 200 - 300  käyttäjävrk:n välein.

Keräys lietesäiliöön

Liete voidaan kerätä myös erilliseen lietesäiliöön joka tyhjennetään  1-2 vuoden välein.

Lieteratkaisut

Lietteenkäsittelyllä merkittäviä säästöjä:

PA puhdistamoihin on saatavilla erilaisia lietteenkäsittelytekniikoita, joilla saavutetaan merkittäviä säästöjä käyttökustannuksissa. Biologiset ja kemialliset jätevedenkäsittelyprosessit tuottavat lietettä: PA puhdistamossa lietteenpoistaminen on mahdollista prosessijakson lopussa, jolloin automaattisesti pieni määrä ylijäämälietettä pumpataan SP–pumpulla lietteen käsittelyyn.

Kuivaus lietekorilla

Liete pumpataan keräys- ja kompostointikoriin (40 l) Korin pohjalla käytetään kompostointirouhetta, jolloin prosessissa käsitelty liete voidaan tyhjentää kompostoitavaksi. Kori tyhjennetään noin 80 käyttäjävrk:n välein

Kuivaus lietevaunulla

Liete pumpataan keräys- ja kompostointivaunuun  (120-200 l) Vaunun pohjalla käytetään kompostointirouhetta, jolloin prosessissa käsitelty liete voidaan tyhjentää kompostoitavaksi. Vaunu tyhjennetään noin 200 - 300  käyttäjävrk:n välein.

Keräys lietesäiliöön

Liete voidaan kerätä myös erilliseen lietesäiliöön joka tyhjennetään  1-2 vuoden välein.
RAIDAN PA puhdistamolla järkevät ratkaisut pientalon jätevedenkäsittelyyn!
PA bio & biokem                  by Raita Environment
Puhdistamomallisto
raita.com/pa pientalopuhdistamot     K