PA BIO normaali alueille PA BIOKEM vesistöjen läheiset ja pohjavesialueet        

RAITA PA bio

Toiminta: Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan puhdistamoon. Ensimmäinen säiliötila  on jäteveden esikäsittelytila, joka toimii saostuskaivona. Puhdistamo seuraa  tulevia jätevesimääriä prosessisäiliön paineanturilla (PA) ja säätää automaattisesti puhdistamon toimintoja kuormituksen vaihtuessa. Kun vettä on kertynyt riittävästi prosessisäiliöön alkaa jäteveden hienokupla- ilmastus. Ilmastuksen aikana pumpataan ilmapumpulla ilmaa putkiston kautta hienokuplailmastimeen. Prosessisäiliössä tapahtuvat puhdistusprosesseista biologinen puhdistus, nitrifikaatio, selkeytys ja denitrifikaatio toistensa jälkeen. Ilmastuksen aikana sekoittuu säiliössä oleva aktiiviliete esikäsiteltyyn jäteveteen, jolloin biologinen puhdistus alkaa, aktiivilietteessä olevan mikrobikasvuston käyttäessä orgaanista ainesta ravintonaan. Samanaikaisesti tapahtuu nitrifikaatio, jolloin typpi muuttaa olomuotoaan. Veteen pumpattu ilma poistuu puhdistamosta viemärituuletuksen kautta asuinrakennuksen katolle. Ilmastuksen loputtua alkaa selkeytysjakso, jonka aikana aktiiviliete saostuu prosessisäiliön pohjalle ja samalla tapahtuu typenpoistossa denitrifikaatio. Selkeytysjakson loputtua pumpataan selkeytynyt "kirkaste" eli puhdistettu vesi pois puhdistamosta  P2 pumpun avulla. Puhdistettu vesi voidaan johtaa avo- ojaan tai imeyttää/ suodattaa yksinkertaisen jälkisuodatuksen avulla. Kirkasteen pumppaus tapahtuu hanan kautta, jolla osa puhdistetusta vedestä automaattisesti erotetaan seuranta-astiaan. Seurantanäytteestä on helppo todeta puhdistamon toiminnan tehokkuus. Puhdistamo on varustettu automaattisilla toiminnoilla biologisen valmiuden ylläpitämiseksi seisokkitilanteiden aikana. Puhdistamo syöttää ilmaa prosessisäiliöön. Kyseisen ylläpitojärjestelmän ansiosta voi seisokkijakso olla noin 1:n kuukauden mittainen.
PA bio & biokem                  by Raita Environment
raita.com/pa pientalopuhdistamot     K
Puhdistamomallisto

RAITA PA bio

Toiminta: Kiinteistön kaikki jätevedet johdetaan puhdistamoon. Ensimmäinen säiliötila  on jäteveden esikäsittelytila, joka toimii saostuskaivona. Puhdistamo seuraa  tulevia jätevesimääriä prosessisäiliön paineanturilla (PA) ja säätää automaattisesti puhdistamon toimintoja kuormituksen vaihtuessa. Kun vettä on kertynyt riittävästi prosessisäiliöön alkaa jäteveden hienokupla- ilmastus. Ilmastuksen aikana pumpataan ilmapumpulla ilmaa putkiston kautta hienokuplailmastimeen. Prosessisäiliössä tapahtuvat puhdistusprosesseista biologinen puhdistus, nitrifikaatio, selkeytys ja denitrifikaatio toistensa jälkeen. Ilmastuksen aikana sekoittuu säiliössä oleva aktiiviliete esikäsiteltyyn jäteveteen, jolloin biologinen puhdistus alkaa, aktiivilietteessä olevan mikrobikasvuston käyttäessä orgaanista ainesta ravintonaan. Samanaikaisesti tapahtuu nitrifikaatio, jolloin typpi muuttaa olomuotoaan. Veteen pumpattu ilma poistuu puhdistamosta viemärituuletuksen kautta asuinrakennuksen katolle. Ilmastuksen loputtua alkaa selkeytysjakso, jonka aikana aktiiviliete saostuu prosessisäiliön pohjalle ja samalla tapahtuu typenpoistossa denitrifikaatio. Selkeytysjakson loputtua pumpataan selkeytynyt "kirkaste" eli puhdistettu vesi pois puhdistamosta  P2 pumpun avulla. Puhdistettu vesi voidaan johtaa avo-ojaan tai imeyttää/ suodattaa yksinkertaisen jälkisuodatuksen avulla. Kirkasteen pumppaus tapahtuu hanan kautta, jolla osa puhdistetusta vedestä automaattisesti erotetaan seuranta-astiaan. Seurantanäytteestä on helppo todeta puhdistamon toiminnan tehokkuus. Puhdistamo on varustettu automaattisilla toiminnoilla biologisen valmiuden ylläpitämiseksi seisokkitilanteiden aikana. Puhdistamo syöttää ilmaa prosessisäiliöön. Kyseisen ylläpitojärjestelmän ansiosta voi seisokkijakso olla noin 1:n kuukauden mittainen.
RAIDAN PA puhdistamolla järkevät ratkaisut pientalon jätevedenkäsittelyyn!
PA bio & biokem                  by Raita Environment
Puhdistamomallisto
raita.com/pa pientalopuhdistamot     K