PA BIO för normala områden PA BIOKEM för områden med hög skyddsnivå       
Raita PA minireningsverks  underhåll och service

PA minireningsverk fungerar med litet tillsyn och på ett tillförlitligt sätt när den

sköts i enlighet med instruktionerna.

Underhåll av RAITA PA minirenare består av:

Regelbunden tillsyn (5 min / månad) Regelbunden teknisk service (en gång / 1-3 år)

Regelbunden tillsyn

Reningsverket kontrolleras en gång per månad. Vid kontroll observaras vatten nivåerna i tankarna (i slambehandlingen), kemin - enligt påminnelsen på displayn - och utlöses meddelanden av logig programmet med att trycka reset knappen - se länken av manualen för tillsyn.

Teknisk service

Reningsverket skall servas med jämna mellanrum (regelbundet). Vi rekommenderar först service att utföras efter 1. år användning - och sedan i enlighet av användning i 1-3 års mellanrum. Vid teknisk service kontrollerar man all tekniks redskap - de kontrolleras - rengörs - byts vid behov. Reningsverkets användningsgrad och kemiförbrukning kontrolleras. All info uppdateras in i teknisk service - se länken rapporten. För att utföra regelbunden teknisk service för RAITA Multi minirenare behövs det inte speciella verktyg. Praktisk kunnande att utföra, tekniska servicejobb (typ allmän VVS service)- räcker till att utföra service till Raita reningsverk. All info finns i våra manualer - och vid behov - mer information och hjälp får man från oss eller från återförsäljaren. Fyll info av vattenvolymer, kemi etc in i underhålls-boken - se länken alltid vid tillsyn eller service.

Reservdelar, förbrukningsmaterial

RAITA PA minirenaren består av högkvalitative tekniska komponenter (t.ex av Siemens, Xylem, Sulzer, Grundfos)- vilka är hållbara - och passande för avloppsrening. Fördelen med att reningsprocessen fungerar med teknik är att komponenter kan vid behov lätt bytas ut. Förslitsbara delar finns i luftningstekniken, pumptekniken. Som förbrukningsmaterial behövs det kemi (RAKE). Reserevdelar och förbrukningsmaterial kan beställas från återförsåljaren - eller från oss
1
1