Miljötoaletter Upptäck våra intelligenta toalettlösningar. Biologisk AQ-biowc - kombinerar komfort av wc  och komposterings- funktionernas miljönytta. EV-Ekotoalletter - modeller för för inomhus- eller utomhusinstallation. EV PUBLIC toilets modeller. Bekvämligheter  - miljövänligt!  
BDT renare Gråvattenrenare - är lättanvända lösningar för avloppsvattenbehandling. Till bastun, till stugan, småhuset. BioBox M (L) - stuga, fritidshus - tryckvatten (dusch, diskmaskin, tvättmaskin) BioBox XL - fritidshus, småhus HS-reningsverk (alla  bekvämligheter) - fritidshus, småhus RAITA biomoduler är en passiv rengöringsmetod - underhållet är baserat på regelbunden rengöring av BioBox eller slamavkiljare.
Minireningsverk Effektiv avloppsrening! RAITA PA bio- och biokemiska renare är säkra och effektiva avloppsreningsverk. De passar in i ett litet utrymme och är kostnadseffektiva lösningar tack vare deras lång livslängd och låga inköpkostnader. PA i reningsverket kan användas även med det  befintliga gamla systemet. Möjligheten till fjärrövervakning. Olika underhållsavtal.

RAITA - DOMESTIC

raita.com

Miljöteknik från Finland

English Espanol Deutch русский Eesti Polska Frances Suomi

RAITA - DOMESTIC

raita.com
Miljötoaletter Upptäck våra intelligenta toalettlösningar. Biologisk AQ-biowc - kombinerar komfort av wc  och komposterings- funktionernas miljönytta. EV-Ekotoalletter - modeller för för inomhus- eller utomhusinstallation. EV PUBLIC toilets modeller. Bekvämligheter  - miljövänligt!  
BDT renare Gråvattenrenare - är lättanvända lösningar för avloppsvattenbehandling. Till bastun, till stugan, småhuset. BioBox M (L) - stuga, fritidshus - tryckvatten (dusch, diskmaskin, tvättmaskin) BioBox XL - fritidshus, småhus HS-reningsverk (alla  bekvämligheter) - fritidshus, småhus RAITA biomoduler är en passiv rengöringsmetod - underhållet är baserat på regelbunden rengöring av BioBox eller slamavkiljare.
Minireningsverk Effektiv avloppsrening! RAITA PA bio- och biokemiska renare är säkra och effektiva avloppsreningsverk. De passar in i ett litet utrymme och är kostnadseffektiva lösningar tack vare deras lång livslängd och låga inköpkostnader. PA i reningsverket kan användas även med det  befintliga gamla systemet. Möjligheten till fjärrövervakning. Olika underhållsavtal.
English Espanol Suomi Deutch русский Eesti Polska Frances