Kundhistorier:

Från fritidshus till permanent boende.

” Vi ville renovera fritidshuset för året runt

boende och behövde ett reningsverk passande

i vår små tomt. Berggrunden var mycket nära

- även vägarna till fastigheten var smala. Vi

bestämde oss att installera RAITAS PA0.8

MULTI reningsverk med slamtorkning. Med

den kan jag komposterade  slammet själv.

Tömningen av slamkorget i 1-2 månaders

intervall är ingen obehag - jag sparar årligen

flera hundra i slamtömningkostnader, och jag

är inte beroende av slamtömningar med stora

tankbilar.”

Gammal infiltration (11 år) var blockerad.

Kunden valde RAITA PA KAIVO reningsverk

eftersom de gamla brunnarna var i gott skick.

"Installationen lyckades lätt och

reningsverket har fungerat felfritt. Det finns

ingen lukt på kullen!

Att sköta reningsverket är lätt  - det finns

med tydliga instruktioner för användning. Att

sköta reningsverket är egentiligen bara ett

kontroll av system och slamkorgtömning.

Och det tar bara 5 minuters tid en gång per

månaden.

4

RAITA PA multi reningsvserk

+358 400 - 912 111 | helpdesk@raita.com

med effektiv bio eller bio-kemisk process - olika slambehandlingsmöjligheter -

RRC fjärrkontroll

RAITA PA 0.8 med 1.3 m3 slamtank

RAITA PA 0.8 med KY 30 slamtorkningskorg

raita.com/svenska Minireningsverk