Kundhistorier:

12 reningsverk av storleken 100 - 1500 boende till

Estland.

Vi levererade 12 reningsverk till Estlad 2012-2013.

Kommunen Paide förnyade avloppsreningen för sina byar.

Nu har de fungerad för 4 år och varit under myndigheternas

syn, med 4 offentliga kontroller för varje reningsverk per

året.

Reningsresultaterna av dessa testomgångar visar att RAITA

PA XL reningsverk fungerar pålitligt med perfekta resultat.

Reningsresultatet var i 99 % av de 416 proverna 30 %

bättre än myndighetskraven (Europeiska krav). I

genomsnitt var reningsgraden BOD 98 % (>10 mg), Fosfor

95 % (> 1 mg), Kväve 60 % (>30 mg).

Alla reningsverk är kopplade till fjärrkontroll. De

kontrolleras även med besök ca en gång per vecka.

Raita’s PA XL MULTI reningsverk har visat sig att vara pålitliga självständiga, och effektiva. Kostnaden per m3 renad vatten är ca 40 % av vad kostnaden blir med centraliserad rening av avloppet.       
5

RAITA PA XL reningsvserk

+358 400 - 912 111 | helpdesk@raita.com

med effektiv bio-kemisk process - olika slambehandlingsmöjligheter - RRC fjärrkontroll

Raita PA XL MULTI. Reninsverk med effektiv reningresultat / förmånlig kostnad. Det är Best Available Technology.
raita.com/svenska PA XL