Saostuskaivot

Linkki mallistot

Linkki ylläpito

Saostuskaivossa eroteltu kiintoaines painuu säiliön pohjalle ja rasva nousee pintaan. Suurin määrä erottuu ensimmäisessä säiliötilassa. Kun kiintoainesta ja rasvaa on kertynyt niin paljon, että sitä on selvästi havaittavissa viimeisessä säiliötilassa kannattaa kaivo tyhjentää. Suosittelemme tyhjennystä vähintään kerran vuodessa.
© Raita Environment 2018
RAITA  domestic-shop.com Katso Tarjous  hinnat raita.com raita.com/tanks XL M t

Saostuskaivot

Linkki mallistot

Linkki ylläpito

Saostuskaivossa eroteltu kiintoaines painuu säiliön pohjalle ja rasva nousee pintaan. Suurin määrä erottuu ensimmäisessä säiliötilassa. Kun kiintoainesta ja rasvaa on kertynyt niin paljon, että sitä on selvästi havaittavissa viimeisessä säiliötilassa kannattaa kaivo tyhjentää. Suosittelemme tyhjennystä vähintään kerran vuodessa.
© Raita Environment 2018
raita.com/tanks XL M t RAITA  domestic-shop.com Katso Tarjous  hinnat raita.com