© Raita Environment 2019

Umpisäiliöt

Linkki mallistot

Linkki ylläpito

Umpisäiliöön kerätään jätevesi ja se tyhjennetään loka-autolla kunnalliseen käsittelyyn. Kun jätevedenpinta saavuttaa pinnanseurannan tason kannattaa kaivo tyhjentää. Suosittelemme tyhjennystä vähintään kerran vuodessa.
6m3
10m3
16m3
1080 1380 1680 raita.com/tanks XL M t